އަރަބިދުނިޔެ

އިޒްރޭލުގެ ބަޔަކު ފަލަސްތީނު ދަނޑުބިންތަކުގައި ހުޅުޖަހައިފި

ލިޔުނީ: އިސްމާއިލް އަފްރާހް

އިޒްރޭލުގެ ބަޔަކު ފަލަސްތީނު ދަނޑުބިންތަކުގައި ހުޅުޖަހައިފި 'ސަފާ' ނިއުސް އެޖެންސީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހަބަރު ލިބޭގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ ބަޔަކު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ދަނޑުބިންތަކަށް ގެއްލުން ދީ 200 އަށްވުރެ ގިނަ މޭވާގަސްތައް ވަނީ އަންދާލާފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އިޒްރޭލުގެ ބަޔަކު ހިންގި މިނޭދެވޭ އަމަލުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ ހިބްރޫންގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާކަމަށް ހަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ.

މިހާތަނަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި ދަނޑުބިންތަކުގައި ހުޅުޖެހުމުގެ މިއަމަލު ހިންގާފައިވަނީ އިޒްރޭލުގެ ސިފައިންނާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *