ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މީޑީޔާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

Media Councilge Faraathun Noosverikan Dhaskohdhey Programeh Fashani
Photo: Maldives Media Council

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފެއްޓެވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

"ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ ޕްރޮގްރާމު" މިނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މިޕްރޮގްރާމަކީ ނޫސްވެރިކަމަށް އަލަށް ވަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން މިޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން ކަމަށާއި، މިޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ މުޅިން ހިލޭ ކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އިންޓަނެޓު މެދުވެރިކޮށެވެ. 16 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 އިން ފެށިގެން 1 ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ހުށައެޅޭނެ އެއްމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 އެވެ.

މިޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ މިލިންކުގައިވާ ގޫގުލް ފޯމު ފުުރުއްވާށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *