ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރ ކިނޮޅަހު ސްމައިލް ޖަމްޢިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގެ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް މާސްކު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

R Kinolhahu Smile Jamiyyain Isnangavaigen Erashuge Bidheysy Faraiythakah Mask Hadhiya Kuravvaifi

ރ ކިނޮޅަހު ސްމައިލް ޖަމްޢިއްޔާއިން އިސްނަންގަވައިގެން އެރަށުގެ ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް މާސްކު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސްމައިލް ޖަމްޢިޔާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަށް މޫނުގައި އަޅާ މާސްކު ހަދިޔާ ކުރުމަށްފަހު ރަގަޅު ގޮތުގައި އެތަކެތި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ވަނީ ނަޞޭޙަތްތެރިވެފައެވެ. މިޖަމްޢިއްޔާއިން މިގޮތަށް މާސްކު ބައްސަވާފައިވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ރަށްރަށުގެ މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރާއިރު މާސްކު އަޅާ މޫނު މަތި ނިވާ ކުރުމަށް އަންގަވާފައިވަނިކޮށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިހެން އެންގެވުމާއި ވިދިގެން ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުންވަނީ މިފަދައިން މާސްކު ބައްސަވާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *