ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅޭ ދަރުސްތަކެއް މިރޭވެސް މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި

ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިރޭވެސް މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

އެގޮތުން މިރޭވެސް އިޝާ ނަމާދަށްފަހުގައި މާލޭގެ 4 މިސްކިތުގައި ދަރުސްތައް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. ދަރުސްތައް ކުރިއަށްދާނެ މިސްކިތްތަކަކީ:

  • ބަންޑާރަ މިސްކިތުގައި އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޝާހިދު
  • ނޫރު މިސްކިތުގައި އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ހަމީދު
  • ބޮޑުގެ ވަގުތީ މިސްކިތުގައި އައްޝައިޚް އަބްދުއްސަލާމް ދާއޫދު
  • އަފީފުއްދީން މިސްކިތުގައި އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހަސަން

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭވެސް ސަލަފުންވަނީ މާލޭގެ 11 މިސްކިތެއްގައި އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅޭ ދަރުސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

 

 

 

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *