fbpx

ދުނިޔެ

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް އަލަށްފޮނުވާ ސިފައިންނަށް ތޯލިބާނުން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއްދީފި.

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުހަނގުރާމައަށް އަލަށް ފޮނުވާ ސިފައިންނަށް ތޯލިބާނުން ވަރަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއްދީފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް އޮބާމާ އަފްޣާނިސްތާނަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 40،000 ސިފައިންނަށް ...

‘އަފްގާނިސްތާނު ހަނގުރާމަ ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައަށް ބަދަލުވަނީ.’ – އެމެރިކަން އާރމީ

'އެމެރިކާ އިން އަފްގާނިސްތާނުގައި ކުރަމުން މިދާ ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ ހަނގުރާމަ ނުހުއްޓުވައިފިނަމަ މިހަނގުރާމަ ދެވަނަ ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ.'ކަމަށް އެމެރިކާގެ ފައުޖުގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައިވާ ...

Posts navigation