fbpx

ދުނިޔެ

އިސްރާޢީލުން އިންސާނުންގެ ގުނަވަންތައް ވަގަށްނަގާ ކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ޔަހުދީ ދައުލަތުން މަރުވެފައި ތިބޭ ފަލަސްޠީނު މީހުންގެ ގުނަވަންތައް ވަގަށްނަގާކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. މިކަންތައް އެބައިމީހުން ކުރަނީ މަރުވެފައިވާ މީހާގެ އާއިލާގެ އެއްވެސް ...

އިޒްރޭލުން ގުދުސްގައި އިތުރު ގެތަކެއް އިމާރާތްކުރަނީ

އިޒްރޭލުން ގުދުސްގައި އިތުރު ގެތަކެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ނިންމާ ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ދެކޮޅުހެދުންތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދިނުމަށްފަހު އިޒްރޭލުން އަލުން މިފެށި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ...

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް އަލަށްފޮނުވާ ސިފައިންނަށް ތޯލިބާނުން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއްދީފި.

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުހަނގުރާމައަށް އަލަށް ފޮނުވާ ސިފައިންނަށް ތޯލިބާނުން ވަރަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއްދީފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް އޮބާމާ އަފްޣާނިސްތާނަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 40،000 ސިފައިންނަށް ...

‘އަފްގާނިސްތާނު ހަނގުރާމަ ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައަށް ބަދަލުވަނީ.’ – އެމެރިކަން އާރމީ

'އެމެރިކާ އިން އަފްގާނިސްތާނުގައި ކުރަމުން މިދާ ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ ހަނގުރާމަ ނުހުއްޓުވައިފިނަމަ މިހަނގުރާމަ ދެވަނަ ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ.'ކަމަށް އެމެރިކާގެ ފައުޖުގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައިވާ ...

Posts navigation