fbpx

ދުނިޔެ

ކްރިސްޓިޔަން ދީނުގެ އެހެނިހެން ފައްޅިތަކުގައިވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ޢާއްމުކަމެއް: ވެޓިކަން

ކްރިސްޓިޔަން ދީނުގެ ރޯމަން ކެތަލިކް މަޒްހަބުގެ މައިފައްޅިކަމުގައިވާ "ވެޓިކަން"އާ ދިމާލަށް، ފައްޅިތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތަފާތު އެތައް މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ އިނގިލި ...

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ޔޫރޭނިއަމް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ

2008 ވަނަ އަހަރު އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތިކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކުން ޔޫރޭނިއަމް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމުގެ ނިޝާންތައް ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެންނަންހުރިކަމަށް ލަންޑަނުގައި ...

އުސާމާބިންލާދިންގެ އިންޒާރެއް އޮބާމާއަށްދީފި.

އަލްޤައިދާގެވެރިޔާ އުސާމާބިންލާދިންގެ އިންޒާރެއް އެމެރިކާގެރައީސް އޮބާމާއަށްދީފިއެވެ. އުސާމާގެ މި އިންޒާރުގައި ފަލަސްޠީނަށް ހަމަޖެހުން ނާންނަހާ ހިނދަކު އެމެރިކާއަށްއަމާންކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެމެރިކާ އަޑީގައިއޮވެގެން ...

ޕާކިސްތާނުގެ ތާލިބާން ލީޑަރ 'ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި' ކަން ޔަގީންވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ތާލިބާން ލީޑަރ މަސްޢޫދު އެމެރިކާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި މިހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު މަރަލެވިއްޖެކަމަށް އެމެރިކާއިން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު މަސްޢޫދު ވަނީ ދުނިޔޭގައި ހުރިކަމަށް މުޅިދުނިޔެއަށް ...

އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން ހެއިޓީއަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަނީ

ހެއިޓީއަށްއައި ބިންހެލުމުގައި އެގައުމުގެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ހެއިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ މުސްލިމުންވަނީ 1 ...

ހެއިޓީއަށް އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ!

ހެއިޓީއަށް މިއަދު އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. ބިންހެލުމެއްއައިސް ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުލައްކަ މީހުން މަރުވިތާ ހަފްތާއެއްވީތަނާ މިއަދު އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 6.1 ...

ޔަހޫދީން ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ މިސްކިތެއް އަންދާލައިފި

ފަލަސްޠީނުގައި މުސްލިމުންގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ޞަހުޔޫނީންގެ މީހުން ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައި އަންދާލައިފި އެވެ. ހައްދުފަހަނާއަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންގެ މިބައިގަނޑު މިސްކިތުގެ ...

އިސްރާޢީލުން އިންސާނުންގެ ގުނަވަންތައް ވަގަށްނަގާ ކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ޔަހުދީ ދައުލަތުން މަރުވެފައި ތިބޭ ފަލަސްޠީނު މީހުންގެ ގުނަވަންތައް ވަގަށްނަގާކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. މިކަންތައް އެބައިމީހުން ކުރަނީ މަރުވެފައިވާ މީހާގެ އާއިލާގެ އެއްވެސް ...

އިޒްރޭލުން ގުދުސްގައި އިތުރު ގެތަކެއް އިމާރާތްކުރަނީ

އިޒްރޭލުން ގުދުސްގައި އިތުރު ގެތަކެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ނިންމާ ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ދެކޮޅުހެދުންތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދިނުމަށްފަހު އިޒްރޭލުން އަލުން މިފެށި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ...

Posts navigation