fbpx

ޔޫރަޕު

ފްރާންސްގައި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 20 މަރުވެފައިވޭ

ފްރާންސްގައި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 20 މަރުވެފައިވާކަމަށް ފްރާންސް ގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފްރާންސަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ...

މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރާތީ ސްޕެއިންގެ މިސްކިތްތަކުން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނަނީ

މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރާތީ ސްޕެއިންގެ މިސްކިތްތަކުން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެކަމަށް މިސްކިތްތަކުން އިސް ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރުމަށް ...

ޓެރަރިސްޓު އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރާ މުޒާހަރާތައް ހޫނުކަމާއެކު ކުރިއަށް

ޙައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އިޒްރޭލުން ޣާޒާގެ ކުށެއްނެތް ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނައްތާލާ، އަދި ތިންއަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ޣާއްޒާ ޙިޞާރުކޮށްފައި އޮތްއޮތުމާ ދެކޮޅުހަދައި ...

ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕެއްގައި ބަޑިޖަހާ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައި މިސްކިތް ބޭނުންކުރުމުން މުސްލިމުން ރުޅި އަދިވެސް މައިތިރިނުވޭ

މިލިޓަރީ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕެއްގައި ބަޑިޖަހާ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައި މިސްކިތް ބޭނުންކުރި މައްސަލައިގައި މުސްލިމުން ރުޅި އަދިވެސް މައިތިރި ނުވާކަން ދުނިޔޭގެ އެތައް މިތަނުން ...

އިޒްރޭލާއި ދެކޮޅަށް ޖަރުމަނުގެ 2.8 މިލިއަން މީހުން މުޒާހަރާކޮށްފި

އިޒްރޭލާއި ދެކޮޅަށް ޖަރުމަނުގެ 2.8 މިލިއަން މީހުން މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފައިވަނީ ދާދިފަހުން އެހީދޭ އުޅަނދެއް ...

ހަމާސްއަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ނޫންކަމަށް ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު ހާމަކޮށްފި

ހަމާސްއަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ނޫންކަމަށް ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު ހާމަކޮށްފިއެވެ. ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަޖަބް އުރުދުގާން ވިދާޅުވަނީ 'ހަމާސްއަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރަށްވާކަމަށާއި ...

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިކަން ކޮންޒެވޭޓިވް ޕާޓީގެ އަތްމައްޗަށް ފުރޮޅިއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިކަން ކޮންޒެވޭޓިވް ޕާޓީގެ އަތްމައްޗަށް ފުރޮޅިއްޖެއެވެ. ކޮންޒެވޭޓިވް ޕާޓީއާއި ލިބަރަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގުޅިގެން އުފެއްދި ކޯލިޝަންގެ އަތްމަތްޗަށް ފޯރުގަދަ އިންތިހާބަކަށްފަހު ...

އިޓަލީގެ އަންހެނަކު މަގުމަތީ މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅުމުން 650 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އިޓަލީގެ އަންހެނަކު މަގުމަތީ މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅުމުން 650 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ. އިޓަލީގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރެވުނު މިޖޫރިމަނާ އަކީ އިޓަލީގައި ...

Posts navigation