fbpx

ޔޫރަޕު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ޑީލަރުންތަކަކަށް އެހީވާ ގުރައެއް އަތުލައިގަނެ ޖަލަށްލައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ޑީލަރުންތަކަކަށް އެހީވާ ގުރައެއް އަތުލައިގަނެ ޖަލަށްލައިފިއެވެ. ކޮލަންބިއާގެ ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ ކޮލަންބިއާގެ މީޑިއާތަކުން ހަބަރުދޭ ގޮތުގައި މިގުރާ އަތުލައިގަތީ ފުލުހުން ކުރިއަށް ...

ނިއުޒީލެންޑަށް އައި ބިންހެލުމަށްފަހު ލޫޓްވުން އާންމުވެއްޖެ

ނިއުޒީލެންޑަށް އައި ބިންހެލުމަށްފަހު ލޫޓްވުން އާންމުވެއްޖެކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ހަބަރުދެއެވެ. ނިއުޒީލެންޑްގެ ކްރިސްޓްޗާރޗަށް ބިންހެލުން އައިތާ މާގިނަ އިރެއް ނުވެ އަސަރަހައްދުގެ ބައެއް ...

ރިކްޓަރ މިންގަޑުން 7.4 ގެ ބާރުމިނުގައި ނިއުޒިލޭންޑަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ރިކްޓަރ މިންގަޑުން 7.4 ގެ ބާރުމިނުގައި ނިއުޒިލޭންޑަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. ނިއުޒިލޭންޑުގެ 2 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީކަމަށްވާ ކްރިސްޓްޗާރޗަށް އައި މި ...

"އިސްލާމީ އިޞްލާޙީ ޙަރަކާތް އިޞްލާޙުކުރުން" މިނަމުގައި ބޭއްވުނު ލެކްޗަރ އާންމުކޮށްފި

އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމިކް ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިއަހަރުގެ މޭ 26ގައި "އިސްލާމީ އިޞްލާޙީ ޙަރަކާތް އިޞްލާޙުކުރުން" މިނަމުގައި ބޭއްވި ތާރީޚީ ލެކްޗަރ ...

ޣާޒާ ޖަލެއްގެގޮތުގައި އޮތުމަށް ދޫކޮށެއްނުލެވޭނެ - ޑޭވިޑް ކެމެރަން

އިޒްރޭލުން ޣާޒާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑޭވިޑްކެމެރަން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވައިފިއެވެ. ޣާޒާގެ ރައްޔިތުން އޭނާ ...

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މޫނު ބުރުގާ މަނާ ނުކުރާނެކަމަށް އެ ޤައުމުގެ އިމިގްރޭޝަން މިނިސްޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ފްރާންސުން މޫނުބުރުގާ މާނާކުރިޔަސް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މޫނު ބުރުގާ މަނާ ނުކުރާނެކަމަށް އެ ޤައުމުގެ އިމިގްރޭޝަން މިނިސްޓާ ޑެމިއަން ގްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ...

ސެކިއުރިޓީ ބޯޑަރު ފޫދުއްވާލުމަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ޖަހައިގަންނަން މަސައްކަތް ކޮށްފި

ސެކިއުރިޓީ ބޯޑަރު ފޫދުއްވާލުމަށްފަހު ވޯލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ޖަހައިގަންނަން މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ. ރޭ އޮތް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗް ފެށުމުގެ ކުޑައިރުކޮޅެއްކުރިން 'އިންސާނީ ...

ކޮލަމްބިއާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މިހާތަނަށް 48 މީހުން މަރުވެ އެއްލައްކަ މީހުންނަށް އަސަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބިއާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މިހާތަނަށް 48 މީހުން މަރުވެ އެއްލައްކަ މީހުންނަށް އަސަރުކޮށްފިއެވެ. ކޮލަމްބިއާގެ ޑިރެކްޓާރ އޮފް ނޭޝަނަލް އޮފީސް އޮފް ޕްރިވެންޝަން، ...

ގާޒާއަށް އެހީ ހިފައިގެންދާ ދެވަނަ ބުރުގައި ޔޫރަޕްގެ 7 ބޯޓް ބައިވެރިވާނެ

ގާޒާއަށް އެހީ ހިފައިގެންދާ ދެވަނަ ބުރުގައި ޔޫރަޕްގެ 7 ބޯޓް ބައިވެރިވާނެކަމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާއަށް އެހީ ހިފައިގެން ދާދިފަހުން ...

Posts navigation