fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާއެއްގައި ހަމާސްގެ އިސް ކޮމާންޑަރެއް ޝަހީދުވެއްޖެ

އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާއެއްގައި ހަމާސްގެ އިސް ކޮމާންޑަރެއް ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ. އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާގައި ޝަހީދުވެފައިވާ ހަމާސްގެ ކޮމާންޑަރަކީ އީސާ ބަރްތާންކަމަށް ހަބަރުތަކުންބުނެއެވެ. ހަބަރު ލިބޭގޮތުގައި "އީސާ ...

އިޒްރޭލުން އިއްޔެ ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 8 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ

އިޒްރޭލުން އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ 8 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ނޫސްވެރިޔަކު ހާމަކުރިގޮތުގައި، އިޒްރޭލުން ވަނީ، ހަމާސުން ހިންގާ ...

ސީދާގޮތެއްގައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފަލަސްތީނުން ޝަރުތުތަކެއް ހުށައަޅައިފި

ސީދާގޮތެއްގައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފަލަސްތީނުން ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އިއްޔެ ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މުސްތަޤުބަލުގައި ފަލަސްތީނުގެ ސްޓޭޓުތަކުގެ ...

ފަލަސްޠީނުގެ ބޮޑު ވަޒީރާއި، ޔަހޫދީންގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސަލާމް ފައްޔާދު ، ޔަހޫދީންގެ ދިފާއީވަޒީރު އެހޫދު ބަރަކާއެކު ޖެރުއްސަލާމްގެ ހޮޓަލެއްގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ...

ޤާޒާ އަށް އެހީ ހިފައިގެން އައި ބޯޓަށް ހަމަލާދީ ބަޔަކު މަރުވި މައްސަލާގައި މައާފަށް ނޭދޭނެކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި

ޤާޒާ އަށް އެހީ ހިފައިގެން އައި ބޯޓަށް ހަމަލާދީ ބަޔަކު މަރުވި މައްސަލާގައި މައާފަށް ނޭދޭނެކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފިއެވެ. އިޒްރޭލުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ...

Posts navigation