fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

ސީދާގޮތެއްގައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފަލަސްތީނުން ޝަރުތުތަކެއް ހުށައަޅައިފި

ސީދާގޮތެއްގައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފަލަސްތީނުން ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އިއްޔެ ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މުސްތަޤުބަލުގައި ފަލަސްތީނުގެ ސްޓޭޓުތަކުގެ ...

ފަލަސްޠީނުގެ ބޮޑު ވަޒީރާއި، ޔަހޫދީންގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސަލާމް ފައްޔާދު ، ޔަހޫދީންގެ ދިފާއީވަޒީރު އެހޫދު ބަރަކާއެކު ޖެރުއްސަލާމްގެ ހޮޓަލެއްގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ...

ޤާޒާ އަށް އެހީ ހިފައިގެން އައި ބޯޓަށް ހަމަލާދީ ބަޔަކު މަރުވި މައްސަލާގައި މައާފަށް ނޭދޭނެކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި

ޤާޒާ އަށް އެހީ ހިފައިގެން އައި ބޯޓަށް ހަމަލާދީ ބަޔަކު މަރުވި މައްސަލާގައި މައާފަށް ނޭދޭނެކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފިއެވެ. އިޒްރޭލުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ...

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ގާޒާއަށް 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ގާޒާއަށް 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ހަބަރު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ 35 ބޭފުޅުންގެ ...

ރާމައްލާގައި އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ 4 ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާމައްލާގައި އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ 4 ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ސިފައިން އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ރާމައްލާގެ ގެތަކަށް ވަދެ ޒުވާނުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގޮސްފައިވާކަން ...

Posts navigation