fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

ޤުދުސްގައި ޔަހޫދީން އާބަދުވަމުން ހުއްޓާ ނުލާތީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުން ފަލަސްތީނު ވަކިވަނީ

ޤުދުސްގައި ޔަހޫދީން އާބަދުވަމުން ހުއްޓާ ނުލާތީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުން ފަލަސްތީނު ވަކިވާނެކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބުނަން ފަށައިފިއެވެ. ފަލަސްތީން/އިޒްރޭލުގެ ވާހަކަތައް އެމެރިކާ ...

އެހީއާއެކު ގައްޒާއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓެއް އިޒްރޭލުން ހިފަހަށްޓައިފި.

އިޒްރޭލުގެ މިލިޓަރީން ހާމަކުރާގޮތުގައި, އެހީގެ ތަކެއްޗާއެކު ގައްޒާއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓެއް މިލިޓަރީން މިއަދުވަނީ ހިފަހަށްޓާފައެވެ. މި ބޯޓުގައި އެހީގެ ތަކެއްޗާއެކު ދަތުރުކުރަމުން ...

ގެފުޅުގައި ފޮޓޯނެގުމާއި ފޯނު ރިންގުވުމުގެ މައްސަލަ އާންމު އުނދަގުލަކަށް

ގެފުޅުގައި ފޮޓޯނެގުމާއި ފޯނު ރިންގުވުމުގެ މައްސަލަ އާންމު އުނދަގުލަކަށްވެގެން އެކަން ހައްލަކަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި ސައުދީ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ...

ގިނަ އަދަދެއްގެ އެހީގެ ތަކެއްޗާއެކު، އުޅަނދުތަކެއް އަނެއްކާވެސް ގައްޒާއާ ދިމާއަށް!

ގައްޒާގައި ބަންދުވެފައި ތިބި ނިކަމެތި މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އެހީއާއެކު އިނގިރޭސް ވިލާތުން އެއްގަމު އުޅަނދުތަކެއް އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ފުރުވާލައިފިއެވެ. ...

ހައްޖުވުމަށް ކުރާ ހަރަދު 25 އިންސައްތަ، މިއަހަރު އިތުރުވާނެކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއްޖެ.

ލިޔުނީ: ހުސެއިން ސާލިމް އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްވަނަ ރުކުން ކަމުގައިވާ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ކުރުމަށް މިއަހަރު ސައުދި އަރަބިޔާއަށް ދާމީހުން 25 ބިލިއަން ...

އިޒްރޭލުގެ ނިއުކްލިއާ މައްސަލަ އދ. އިން ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިރާނުގެ ރައީސް ގޮވާލައިފި

އިޒްރޭލުގެ ނިއުކްލިއާ މައްސަލަ އދ. އިން ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިރާނުގެ ރައީސް ގޮވާލައިފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ޓީވީ ޗެނަލަކަށް ދީފައިވާ ބަސްދީގަތުމެއްގައި އިރާނުގެ ...

ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިއަށްދަނިކޮން ފަލަސްތީނުގެ ޢަންމުންގެ 3 މީހަކު އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާއެއްގައި ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިއަށްދަނިކޮން ފަލަސްތީނުގެ ޢަންމުންގެ 3 މީހަކު އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާއެއްގައި ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ. ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާގައި ޝަހީދުވީ ގާޒާގެ ...

މެދުއިރުމަތީގެ ޞުލްޙައިގެ ވާހަކަތަކަށް އިސްރާއީލުން ހުރަސްއަޅަމުންދާކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

މެދުއިރުމަތީގެ ޞުލްޙައިގެ ވާހަކަތަކަށް އިސްރާއީލުން ހުރަސްއަޅަމުންދާކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފަށާފައިވަނިކޮން ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ "އިސްރާއީލުން ...

ޔަހޫދީ އާބާދީތައް އަލުން އާބާދުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކަށް ހުރަސް އެޅެނީ

ޔަހޫދީ އާބާދީތައް އަލުން އާބާދުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކަށް ހުރަސް އެޅެމުން އެބަދެއެވެ. ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލާއި ދެމެދު ކުރިއަށްދާ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ...

ގެއްލުންދެނިވި ހަތޔާރުގެ ހިލަމެއް ނުވެ އިރާޤު ހަނގުރާމަ ނިންމާލައިފި

ގެއްލުންދެނިވި ހަދިޔާރުގެ ހިލަމެއް ނުވެ އިރާޤު ހަނގުރާމަ ނިންމާލައިފިއެވެ. 2003 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާއިން އިރާޤަށް އަރައިގެންފައިވަނީ އިރާޤުގައި 'ގެއްލުން ދެނިވި ހަތިޔާރު' ...

އީރާނު ބޮޑު ބާރަކަށް ވެދާނެތީ އިޒްރޭލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

އީރާނު ބޮޑު ބާރަކަށް ވެދާނެތީ އިޒްރޭލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އިރާނުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އަސްކަރީގޮތުން ބޮޑު ބާރަކަށްވުމަށްފަހު އިސްރާއީލާއި އެހެން ޤައުމުތަކަށް ...

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިތުރު އާބާދީތައް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތައް އެމެރިކާއިން ދެނީ ފެހިސިގުނަލް

ހުޅަނގު އައްސޭރީ ބޯޑަރުގައި އިތުރު ޔަހޫދީ އާބާދީތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރަމުންއަންނަ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށްގެންދާ ގޮތައް އިޒްރޭލުގެ އެޓޮމިކް ހަކަތަ އަދި ...

މައްކާގެ ގެފުޅުގައި ނަމާދުކުރާތަން 'ރިޒާވް' ނުކުރެވޭގޮތައް ހަދައިފި

މައްކާގެ ގެފުޅުގައި ނަމާދުކުރާތަން 'ރިޒާވް' ނުކުރެވޭގޮތައް ހަދައިފިއެވެ. ހަބަރު ލިބޭގޮތުގައި ނަމާދުކުރާތަން 'ރިޒާވް' ނުކުރެވޭގޮތައް ހަދައިފައިމިވަނީ ބައެއް މީހުންގެ އަމަލު ހުންނަ ގޮތުންނެވެ. ...

Posts navigation