fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

ފަލަސްތީނުގެ ހައްޖުވެރިން މައްކާއަށް އައިސްފައިވަނީ ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައި...

ފަލަސްތީނުގެ ހައްޖުވެރިން މައްކާއަށް އައިސްފައިވަނީ ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައިކަމަށް ސައުދީ މީޑިއާތަކުން ހަބަރުދީފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފަލަސްތީނުން ...

ގަޑިއިރުތަކަކަށް ސައުދީގައި ފޭސްބުކް ބްލޮކް ކޮށްފި

ގަޑިއިރުތަކަކަށް ސައުދީގައި ފޭސްބުކް ބްލޮކް ކޮށްފިއެވެ. ހަބަރުތައް ލިބޭގޮތުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް ފޭސްބުކް ބްލޮކް ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ސަބަބެއް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ޖިއްދާ އެއާރޕޯޓްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްކޮށްގެން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ޖިއްދާ އެއާރޕޯޓްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްކޮށްގެން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ހައްޖާއި ދިމާކޮށް ސައުދީއިން އަޅާފައިވާ މިފިޔަވަޅުގެ ދަށުން މިހާރުވެސް ...

ޕްރިންސް އަލް ވަލީދު ގްރައުންޑް ޒީރޯ ކައިރީ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު އެޅުމާއި ދެކޮޅުމަށް ބުނެފި

ޕްރިންސް އަލް ވަލީދު ގްރައުންޑް ޒީރޯ ކައިރީ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު އެޅުމާއި ދެކޮޅުމަށް ބުނެފިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ޕްރިންސް އަދި ...

"އެމެރިކާއިން އެތަނަކަށް ފާވެއްޖެ ކޮންމެތަނެއްގައި ހަލަބޮލިކަން އުފައްދާ" ، ސޫރިޔާގެ ރައީސް

"އެމެރިކާއިން އެތަނަކަށް ފާވެއްޖެ ކޮންމެތަނެއްގައި ހަލަބޮލިކަން އުފައްދާ" ކަމަށް ސޫރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސޫރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ދެއްވާފައިވާ ...

ޠާރިޤު ޢަޒީޒު ދަންޖައްސާ މެރުމަށް ޢިރާޤުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް އިއްވައިފި

ޠާރިޤު ޢަޒީޒު ދަންޖައްސާ މެރުމަށް ޢިރާޤުގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ ހުކުމް އިއްވައިފިއެވެ. ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި ޠާރިޤު ޢަޒީޒުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާގައި ސައްދާމުގެ ...

އިރާގު ހަނގުރާމައިގެ ސިއްރު ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ތަކެއް ވިކުލީކުން ލީކު ކުރުމުން އެމެރިކާ ބޭޒާރުވެއްޖެ

އިރާގު ހަނގުރާމައިގެ ސިއްރު ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ތަކެއް ވިކުލީކުން ލީކު ކުރުމުން އެމެރިކާ ބޭޒާރުވެއްޖެއެވެ. "ލީކު" ކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ވެބްސައިޓް "ވިކިލީކް" ...

ސިފައިންގެ ދެ މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މީހަކަށް އަދަބު ދެނީ

ސިފައިންގެ ދެ މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މީހަކަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިނގަމުންދާކަމަށް އެމެރިކާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިރާގުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ...

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ބައްދަލުވުމެއް ފަލަސްތީނުގެ ގުދުސްގައި އިޒްރޭލުން ބާއްވަނީ

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ބައްދަލުވުމެއް ފަލަސްތީނުގެ ގުދުސްގައި އިޒްރޭލުން ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި މި މަހުގެ 12-22 އަށް ގުދުސްގައި ބާއްވާ ...

ޤުދުސްގައި ޔަހޫދީން އާބަދުވަމުން ހުއްޓާ ނުލާތީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުން ފަލަސްތީނު ވަކިވަނީ

ޤުދުސްގައި ޔަހޫދީން އާބަދުވަމުން ހުއްޓާ ނުލާތީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުން ފަލަސްތީނު ވަކިވާނެކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބުނަން ފަށައިފިއެވެ. ފަލަސްތީން/އިޒްރޭލުގެ ވާހަކަތައް އެމެރިކާ ...

އެހީއާއެކު ގައްޒާއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓެއް އިޒްރޭލުން ހިފަހަށްޓައިފި.

އިޒްރޭލުގެ މިލިޓަރީން ހާމަކުރާގޮތުގައި, އެހީގެ ތަކެއްޗާއެކު ގައްޒާއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓެއް މިލިޓަރީން މިއަދުވަނީ ހިފަހަށްޓާފައެވެ. މި ބޯޓުގައި އެހީގެ ތަކެއްޗާއެކު ދަތުރުކުރަމުން ...

Posts navigation