fbpx

އަރަބިދުނިޔެ

ބަދުުރުގެ ޙާދިޘާއިން (ނަފްސުން) ހޭދަކުރުމާއި ފިދާވުމުގެ ރިވެތި ޞިފަތައް ފާޅުވެގެންދޭ: މިޞްރުގެ މުފްތީ

ބަދުރުގެ ޙާދިޘާއިން ނަފްސުންނާއި ފުރާނައިން ހޭދަކުރުމާއި ފިދާވުމުގެ ރިވެތި ޞިފަ ފާޅުވެގެންދާކަމަށް މިޞްރުގެ މުފްތީ އައްދުކްތޫރު ޝައުޤީ ޢައްލާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚު މިހެން ...
އަރަބިދުނިޔެ

މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރިލައިޒޭޝަން ގޭޓުތަކެއް ބަހައްޓައިފި

މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރިލައިޒޭޝަން ގޭޓުތަކެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ. މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރިލައިޒޭޝަން ގޭޓުތަކެއް ބެހެއްޓުނުކަން އިއްލާންކުރައްވަމުން މިއަދު ދެ ޙަރަމުގެ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ މަޖްލިހުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރިލައިޒޭޝަން ގޭޓުތަކެއް ބަހައްޓައިފި

މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރިލައިޒޭޝަން ގޭޓުތަކެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ. މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރިލައިޒޭޝަން ގޭޓުތަކެއް ބެހެއްޓުނުކަން އިއްލާންކުރައްވަމުން މިއަދު ދެ ޙަރަމުގެ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ މަޖްލިހުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އެމިރޭޓްސްގެ ޓަވަރެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ޔުނައިޓަޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އެއްމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީކަމަށްވާ ޝާރިޤާގެ ޓަވަރެއްގައި ރޯވެއްޖެއެވެ. މިއަލިފާންގަނޑު ރޯވެފައިވަނީ އެޤައުމުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޓަވަރެއްކަމުގައިވާ އެބްކޯ ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިޞްރުގެ ޤާރީ އައްޠަބަލާވީ އަވަހާރަވެއްޖެ

މިޞްރުގެ މަޝްހޫރު ޤާރީ އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު މަޙްމޫދު އައްޠަބަލާވީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. މީގެ އިރުކޮޅެއްކުރިން މިޞްރުގެ ޤާރީވެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިންވަނީ ޝައިޚު އަވަހާރަވިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާ ބަޔާނެއް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ކޮވިޑް19: މިސްކިތްތަކުގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ނުކުރަން ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހުގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ސަޢުދީގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ
Makkah Aai Madinagai 24gadi Iruge Curfew Iiulaanu kohfi

މައްކާއާއި މަދީނާގައި 24ގަޑި އިރުގެ ކާފިއު އިޢްލާނު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަޢުދީޢަރަބިއްޔާއިން މައްކާއާއި މަދީނާގެ ސަރަޙައްދު ތަކުގައި 24ގަޑިއިރުގެ ކާފިއު އިޢްލާނު ކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިޢްލާނުކުރި ކާފިއު ...
އަރަބިދުނިޔެ

ކޮވިޑް 19 ޣާޒާގައި – 2 މިލިއަން މީހުންނަށް އެންމެ 40 އައިސީޔޫ އެނދު

ދުނިޔެއަށް މިއަދު ބަލާލުމުން ފެންނަނީ ވަރަށް އަސަރުކުރުވަނިވި މަންޒަރެކެވެ. ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19 ޖެހިފައިވާ ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޤައުމުތަކުގެ ސިއްޚީ ދާއިރާގައި ...
އަރަބިދުނިޔެ

ކޮވިޑް 19 ޖެހިގެން ފަލަސްތީނުން ފުރަތަމަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން ފަލަސްތީނުގައި މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް އެޤައުމުން ބުނެފިއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައިވާ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނާއި ހަވާލާދީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސައުދީގައި ކާފިއު އިޢުލާންކޮށްފި

ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ކޮވިޑް 19 ފެތުރެމުންދާތީ އެޤައުމުގެ ރަސްގެފާނު ކާފިއު އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. ސައުދި ޢަރަބިއްޔާގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ކާފިއު އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ، ...
އަރަބިދުނިޔެ

Posts navigation