fbpx

އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރއެއް ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގައި މިސްކިތްތައް އެޅުން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގައި މިސްކިތްތައް އެޅުން މަނާކުރުމަށް އެެމެރިކާގެ ކޮލަރާޑޯގެ ރިޕަބްލިކަން ސްޓޭޓް ސެނެޓަރ ކެވިން ގްރަންތަމް ގޮވާލައިފިއެވެ. އޭނީ މިހެން ގޮވާލާފައިވަނީ ކޮލަރާޑޯގެ ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ މަރފްރީސްބޮރޯގެ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ހުޅުވުމަށް ފަނޑިޔާރަކު ހުރަސް އަޅައިފި

އެމެރިކާގެ ޓެނެސީގެ މަރފްރީސްބޮރޯގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަމުންދާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ހުޅުވުމަށް ރުދަފޯރޑް ކައުންޓީގެ ފަނޑިޔާރަކު ހުރަސް އަޅައިފިއެވެ. ޗަންސަލަރ ރޮބަރޓް ކޯރލިއުވަނީ މިސްކިތް ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ނޭވީ ސީލްގެ ތަމްރީންތަކުގައި އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ނުގެންގުޅުމަށް މުސްލިމް ޖަމްޢިއްޔާ އަކުން ގޮވާލައިފި

އެމެރިކާގެ ވަރޖީނިއާ ބީޗްގައި ހުންނަ ޖޮއިންޓް ބޭސް ފޯރޓް ސްޓޯރީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ނޭވީ ސީލްގެ ތަމްރީންތަކުގައި އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޤުރުއާނުގެ ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ވައިގެ ސިފައިން ތަމްރީން ކުރާ މަރުކަޒްގައި އުޅޭ އަންހެން ކުދިން ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝކާރައަކަށް ވެފައި

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ލެކްލޭންޑު ވައިގެ ބަނދަރުގައި ތަމްރީން ވާން އުޅޭ އަންހެން ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާކަން  އެނގިގެން މަތީ ރޭންކު އޮފިސަރެއްކަމުގައި ...
އެމެރިކާ

ކީރިތި ޤުރުއާން އަންދާލި އެމެރިކާގެ ސިފައިންނަށް އަދަބު ލިބޭނެކަމުގައި އެމެރިކާއިން ބުނެފި

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އުޅޭ އެމެރިކާ ލަސްކަރުގެ ސިފައިން ކީރިތި ޤުރުއާން އަންދާލުމާއި ގުޅިގެން އެޤައުމުގެ މުސްލިމުން ވަނީ މުޒާހަރާ ކޮށް ބޮޑެތި ހަމަ ނުޖެހުންތަކެއް ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ބިލިޔަނަރަކަށް ޙިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި 110 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ޓެކްސާސްގެ ބިލިޔަނަރ އެލެން ސްޓެންފޯޑް މަކަރުން އިންވެސްޓަރުންގެ އަތުން 7 ބިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނަގާފައި ވާތީ އެކަން އޭނާގެ މައްޗައް ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގައި ބަދުއަހްލާގީ އަމްލު ހިންގާ ފާދިރީންނަށް 20،000 ޑޮލަރު ދީފަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަނީ

އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގެ ކުޑަކުދިންނާއިއެކީ ބަދުއަހްލާގީ އަމަލު ހިންގާ ފާދިރީނަށް 20،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ. ޓިމޮޓީ ،އެމް ...
އެމެރިކާ

ކުޑަދަރިފުޅުގެ އިނގިލި ނަރުހަކު ބުރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފްލޮރިޑާ ހޮސްޕިޓަލާއި ދެކޮޅަށް މަންމަ ދައުވާކޮށްފި

އައިވީ ނައްޓާލުމުގެ ތެރޭގައި ނަރުހަކު ތިން މަހުގެ ކުޑަދަރިފުޅުގެ އިނގިލި ބުރިކޮށްލާފައިވާކަމަށް ބުނެ އެކުއްޖާގެ މަންމަ އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ ގެ ރީޖަނަލް މެޑިކަލް ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާއިން އަފްޢާނިސްތާނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަނގުރާމައަށް އޮތް ތާއީދު އިތުރަށް ދަށަށް

އެމެރިކާއިން އަފްޢާނިސްތާނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަނގުރާމައަށް އޮތް ތާއީދި އިތުރަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ދާދިފަހުން ނިޔުޔޯކްޓައިމްސް އާއި ...
އެމެރިކާ

ކޯކް އަދި ޕެޕްސީ ބޭނުން ކުރާމީހުންނަށް ކެންސަރުން ރައްކާތެރިވާ ގޮތުގައި އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފި.

ކޮކާ ކޯލާ އަދި ޕެޕްސީ ހަދާ ކުންފުނިތަކަށް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ފުޅީގެ ބޭރުގައި ލޭބަލް ކުރުމަށް އެންގުމުން އޭގައި ހިމަނާފައި ...
އެމެރިކާ

Posts navigation