fbpx

އެމެރިކާ

އެމެރިކާއަށް ވަރުގަދަ ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި 5 މީހަކު މަރުވެ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުންވެއްޖެ

އެމެރިކާއަށް ވަރުގަދަ ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި 5 މީހަކު މަރުވެ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުންވެއްޖެއެވެ. މީޑިއާތަކުން ހަބަރުލިބޭ ގޮތުގައި މޫސުން ގޯސްވެ ނަގޫރޯޅިއަރާފައިވަނީ ...

އެމެރިކާގެ ‘ޓެނެސީ’އަށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 36000 ގެއަށް އަސަރުކޮށްފައިވޭ

އެމެރިކާގެ ‘ޓެނެސީ’އަށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 36000 ގެއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް އެމެރިކާގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު މެދުނުކެނޑި ...

އެމެރިކާގެ 'ޓެނެސީ'އަށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 5 މީހުން މަރުވެ ނަގޫ ރޯޅިއެއްގެ އިންޒާރުދީފި

އެމެރިކާގެ 'ޓެނެސީ'އަށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 5 މީހުން މަރުވެ ނަގޫ ރޯޅިއެއްގެ އިންޒާރުދީފިއެވެ. ފަހުގެ ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުން 12 ގަޑިއިރު ...

ކިތައްމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރިއަސް އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލުގެ ގުޅުމަށް ބުރޫ ނާރާނެ – ހިލަރީ

އީރާނާއި ސޫރިޔާއިން ކިތައްމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރިއަސް އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލުގެ ގުޅުމަށް ބުރޫ ނާރާނެ ކަމަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ބުނެފިއެވެ. އެމެރިކަން ...

އެމެރިކާއަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރާ މިހާތަނަށް 10 މީހުން މަރު އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

އެމެރިކާއަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރާ މިހާތަނަށް 10 މީހުން މަރު އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު އައި މިބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ނަގޫރޯޅިއެއް އަރާ ...

އެމެރިކާއާއި މެދު ޕާކިސްތާނުގައި އޮންނަ ނުރަނގަޅު ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ – އޮބާމާ

އެމެރިކާއާއި މެދު ޕާކިސްތާނުގައި އޮންނަ ނުރަނގަޅު ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް އޮބާމާ ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ ތެރޭގައި އޮބާމާވަނީ ...

ކެލިފޯނިއާއަށް 7.2 ގެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާއަށް 7.2ގެ ބާރުމިނުގެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އައި ބާރުގަދަ މިބިންހެލުމުގައި މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާކަން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ މީހެއްކަމަށް ކެލިފޯނިއާގެ ...

ހިލަރީ ކްލިންޓަން އީރާނަށް އަދަބުދިނުމަށް ތާއީދު ހޯދުމުގައި ގުނބު ހިލިފައި

މިދުވަސްކޮޅު އެމެރިކާގެ ޚަރިޖީވަޒީރާ ހިލަރީ ކްލިންޓަން ހޭބޯނާރާއުޅެނީ އީރާނަށް އަދަބުދިނުމަށް އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. މިކަމުގައި ...

އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިޒްރޭލު ދަތުރު- މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މެސެޖެއް

ޙައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ގައުމަށް އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސް ޖޯސެފް ބިޑެން މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ ދަތުރަކީ ޙައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ އަނިޔާވެރިކަމަށް ...

Posts navigation