fbpx

އެމެރިކާ

ވީޑިޔޯތަކެއް ލީކު ކުރި މައްސަލާގައި ސިފައިންގެ މީހަކާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަތަކެއް ހުށައަޅައިފި

ބަގުދާދުގައި އެމެރިކާގެ އެޕާޗޭ ހެލިކޮޕްޓަރަކުން ދިން ހަމަލާއެއްގެ ވީޑިޔޯ ލީކު ކުރި މައްސަލައެއްގައި އެމެރިކާ އާމީގެ ޕްރައިވޭޓް ބްރެޑްލީ މެނިންގާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ...

އިރާނުން ގެއްލިގެން އުޅޭ ސައިންޓިސްޓު ޤައުމަށް އެނބުރި އައިސް އެމެރިކާ ކުށްވެރިކޮށްފި

އިރާނުން ގެއްލިގެން އުޅޭ ސައިންޓިސްޓު ޤައުމަށް އެނބުރި އައިސް އެމެރިކާ ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ. އީރާނުން ގެއްލިގެން އުޅުނު ސައިންޓިސްޓަކު އެނބުރި އިރާނަށް އައިސް އޭނާއަށް ...

ނޯތް އެމެރިކާގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސްގައި ޑރ ޒާކިރު ނައިކް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވަނީ

ނޯތް އެމެރިކާގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސްގައި ޑރ ޒާކިރު ނައިކް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. 'ދަ ޖާނީ އޮފް ...

އެމެރިކާ ވޯލްޑް ކަޕުން ކަޓައިގެ ދިއުމުގެ ޒިންމާ 'ޖަބުލާނީ' ބޯޅަ އުފުލަންޖެހޭނެބާ؟

އެމެރިކާ ވޯލްޑް ކަޕުން ކަޓައިގެ ދިއުމުގެ ޒިންމާ 'ޖަބުލާނީ' ބޯޅަ އުފުލަންޖެހޭނެތޯ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލުކުރަމުން އެބަދެއެވެ. ވޯލްޑްކަޕް 2010 ގައި އެމެރިކާގެ ...

ޗިކާގޯއަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އައިސް ނަގޫރޯޅިއެއްގެ އިންޒާރުން އެންމެން ސިހިސިހި

ޗިކާގޯއަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އައިސް ނަގޫރޯޅިއެއްގެ އިންޒާރު ދިނުމާއި ގުޅިގެން ޗިކާގޯގައި ބިރުވެރިކަން އާންމުވެއްޖެއެވެ. ޗިކާގޯއަށް މޫސުން ގޯސްވެ އިއްޔެ ހަވީރު ނަގޫރޯޅިއެއް ...

ބްރެޒިލަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 42 މީހުން މަރުވެ 600 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގެއްލިއްޖެ

ބްރެޒިލަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 42 މީހުން މަރުވެ 600 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގެއްލިއްޖެކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފަހުގެ ހަބަރުތައް ...

އިޒްރޭލަށް ބަދުބަސް ބުނެގެން ކެލިފޯނިއާ ޔުނިވަސިޓީގެ މުސްލިމު ގުރޫޕެއް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

އިޒްރޭލަށް ބަދުބަސް ބުނެގެން ކެލިފޯނިއާ ޔުނިވަސިޓީގެ މުސްލިމު ގުރޫޕެއް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ. ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި ކެލިފޯނިޔާ ޔުނިވާރސިޓީގެ މުސްލިމު ގްރޫޕް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ ...

ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ ކައިރީ މިސްކިތް އެޅުމަށް ހަމަޖެހުމުން އެމެރިކާގައި 1000 މީހުން މުޒާހަރާކޮށްފި

ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ ކައިރީ މިސްކިތް އެޅުމަށް ހަމަޖެހުމުން އެމެރިކާގައި 1000 މީހުން މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. ގޮއްވާލެވުނު ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ ކައިރީ މިސްކިތެއް ...

އެމެރިކާގެ އޯހިޔޯ ސަރަހައްދަށް ބާރުގަދަ ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި 5 މީހުން މަރުވެ އެތައްބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

އެމެރިކާގެ އޯހިޔޯ ސަރަހައްދަށް ބާރުގަދަ ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި 5 މީހުން މަރުވެ އެތައްބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ. އޯހިޔޯގެ ސިފައިންގެ އިސްވެރިޔަކު ހާމަކުރާގޮތުގައި ހަފްތާގެ ...

އެމެރިކާގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިފި

އެމެރިކާގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިފިއެވެ. ހަބަރު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިގޮވުން ގޮއްވާލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ...

Posts navigation