fbpx

ރިޕޯޓް

ޑރ ޒާކިރު ނައިކް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނާރުވަނީ އިސްލާމްދީން ފެތުރޭތީ ބިރުން

ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހެނިހެން ދީންތަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ނުލިބިގެން އެކަމާ އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހެނިހެން ދީންތައް ...
ރިޕޯޓް

ފިރިހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކޮބާ؟

މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގައި އެއްއަޑަކުން ގޮވަމުންދަނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަޔާއި ހަމަހަމަކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތަކާއި، ކުށްވެރިންނާއި ޤައިދީންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ...
ރިޕޯޓް

އެމެރިކާގެ ދަންމަޅީގައި ދިވެހިން ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު (ބާބު 1)

ލިޔުނީ: އިބްރާހީމް ނާޒިމް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާތަކެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތީ ޤައުމުގެ އެތެރެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ބޭރުން ކަމުގައި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް ...
ރިޕޯޓް

ސިޙުރާއި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކިޔަވަންވީ ވިރުދުތައް!

ހަށިރައްކަލަށް ވަރުގަދަ ޙިޖާބެއް! ތިރީގައި މިލިޔާ ޙިޖާބަކީ ވަރަށް ބަރަކާތްތެރި ވަރުގަދަ ޙިޖާބެކެވެ. މިއީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ދުޢާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޙިޖާބެކެވެ. ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation