fbpx

ސުވާލާއި ޖަވާބު

ރޯދައަށްހުރެ ލޭގެ ޓެސްޓަށް ލޭނެގުމާއި ލޭ ހަދިޔާކުރުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެތަ؟

ސުވާލު: ރޯދައަށް ހުއްޓާ ނޭފަތުން ލޭ އައިސްފިނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟ ބަލިތައް ތަޙްލީލު ކުރަން ނަގާ ލެއިން ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯއެވެ؟ އަދި ރޯދައަށް ...
ދީން

ކަށްވަޅުގެ އަޒާބުން ރައްކާތެރިވާން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް

ކަށްވަޅުގެ އަޒާބުން ރައްކާތެރިވާންކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟ ސުވާލު: ކަށްވަޅުގެ އަޒާބުން ރައްކާތެރިވާންކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على ...
ދީން

އިގިރޭސިބަހުން "ޔޫ އާ ނޮޓް މައި ވައިފް" އޭ ބުނެފިނަމަ ވަރިވާނެތޯއެވެ؟

ސުވާލު: އިގިރޭސިބަހުން "ޔޫ އާ ނޮޓް މައި ވައިފް" އޭ ބުނެފިނަމަ ވަރިވާނެތޯއެވެ؟ ނިޔަތަކީ ވަރިކުރުމެއް ނޫނެވެ. ބޭ އިޚްތިޔާރުގައި ބުނެވުނީއެވެ. އެކަމަކު ...
ކޮލަމިސްޓް

ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަތްލައި މުސްހަފް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާ ހެދުމުގެ ހުކުމް

ސުވާލު: ހައިޟްގެ ދުވަސްވަރުގައި އަންހެންމީހައަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަތްލައި ޚަތިމް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލާ ހެދިދާނެހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ޖުމްހޫރު ޢީލްމުވެރިން (ގިނަޢިލްމުވެރިން) ...
ދީން

Posts navigation