fbpx

ސުވާލާއި ޖަވާބު

ޖިންނި ޝައިތޯނުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް ފަންޑިތަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

ސުވާލު: ޖިންނި ޝައިތޯނުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް ފަންޑިތަ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ...
ދީން

ތަނބިކައްޓަށްވުރެ ތިރިއަށް ފަޓުލޫނު ބެހެއްޓުން

މީސްތަކުން ހަނދާންނައްތާލައި ފަރުވާކުޑަކުރަމުންދާ ޙަރާމްކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަތީގައިވާ ޞުރުޙީގެ ދަށުން ޝެއިޚު މުނައްޖިދު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. (މި ލިޔުމުގައި ހެދުމުގެ މާނައިގައި ގެނެސްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ ...
ދީން

ފިރިމީހާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނަމާދު ނުކުރަންޏާ އޭނާ އެކު އުޅެވޭނެތޯ؟

ސުވާލު:ފިރިމީހާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނަމާދު ނުކުރަންޏާ އޭނާ އެކު އުޅެވޭނެތޯ؟ ނަސޭހަތްތެރިވުމުންވެސް ރަގަޅު ނުވި. މި ކަމުގައި ވަރި ވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ...
ދީން

ޢައުރަ ނިވާ ނުވާފަދަ އެއްޗެހި ވިއްކުމުގެ ޙުކުމް

އެތަކެއްޗެއް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ޙަރާމްގޮތުގައި ކަމެއް ނުވަތަ ޙަލާލުގޮތުގައި ކަމެއް ނޭގޭފަދަ އަންނައުނު ވިއްކުމުގެ ޙުކުމް. ސ: އަހަރެން އަތުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ...
ދީން

އަންހެނުން ނޭފަތް ތޮރުފާ ނޭފަތުގައި ގަހަނާ ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟

އަންހެނުން ނޭފަތް ތޮރުފާ ނޭފަތުގައި ގަހަނާ ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟ ކެޓަގަރީ: އަންހެނުން ސުވާލު:އަންހެނުން ނޭފަތް ތޮރުފާ ނޭފަތުގައި ގަހަނާ ލުމަކީ ...
ދީން

Posts navigation