fbpx

ސުވާލާއި ޖަވާބު

ދާއިމީކޮށް ފަތިސް ނަމާދުގައި ގުނޫތު ކިޔުމަކީ ބިދުއައެއްތޯ؟

ސުވާލު: ދާއިމީކޮ ފަތިސް ނަމާދުގައި ގުނޫތު ކިޔުމަކީ ބިދުއައެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ތިރީގައި މިވަނީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ފަތިސްނަމާދުގައި ގުނޫތު ކިޔުމަށް ސަރުކާރުން މަޖްބޫރު ...
ދީން

ވިތުރީގެ އެއް ރަކްއަތް ކުރާނަމަ އަލްހަމްދަށްފަހު ކިޔާނީ ކޮން ސޫރަތެއްތޯ؟

ސުވާލު: ދަމު ނަމާދުގެ ދެރަކްއަތަށްފަހު ވިތުރީގެ އެއް ރަކްއަތް ކުރާނަމަ އަލްހަމްދަށްފަހު ކިޔާނީ ކޮން ސޫރަތެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام ...
ދީން

ޖަމާއަތެއް އޮތްނަމަ ދަތުރުވެރިޔާއަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ޖަމާއަތުގައި ބައިވެރިވުންތޯ؟

ސުވާލު: އަޅުގަނޑަށް އެނގިފަވާ ގޮތުގައި ދަތުރުވެރިޔާއަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ނަމާދުކުރުމުގައި ގަސްރުކޮށް ޖަމްއުކޮށް ނަމާދުކުރުމެވެ. އެއ ﷲ ދެއްވި ޟަދަގާތަކަށް ވާތީ އޭގައި ...
ދީން

Posts navigation