fbpx

ޝަޚުސިއްޔަތު

އަބޫ ޙަނީފާގެ ދަރިކޮޅުން ވަޑައިގަތް ޞަޢްދު ނުޢުމާނީ – 85 ޤާރީންގެ އަޑުން ކިޔަވާވިދާޅުވޭ!!

އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު 85 ޤާރީއެއް އެއް ވަގުތެއްގައި އެއްތާކަށް އެއްވެ އެބޭފުޅުންގެ އެ ތަފާތު ހުނަރުތައް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާލުމަކީ ވަރަށް ނާދިރުކަމެކެވެ. ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ލާންސް ކޯރޕްރަލް ޖޯ ގްލެންޓަން އަފްޢާނިސްތާނު ހަނގުރާމައަށް ނުދިއުމުން ޖަލަށް

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯގައިއެވަނީ އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގައި އުޅުނު ލާންސް ކޯރޕްރަލް ޖޯ ގްލެންޓަންއެވެ. ލާންސް ކޯރޕްރަލް ޖޯ ގްލެންޓަން ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

އަޙްމަދް ބުޚާޠިރް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ޝާރްޖާއަށް އުފަން އަޙްމަދް ބުޚާތިރަކީ، ރީތިމަދަޙަތަކެއް ކިޔާދީފައިވާ ރީތިއަޑެއްގެވެރިއެކެވެ. 1975ވަނަ އަހަރު އުފަންވި ބުޚާޠިރަކީ، ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު ޢާއިލާއެއްކަމުގައިވާ ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޙާމިދު ގުލް – އެމެރިކާއަށް ބިރުހުރި ފަހުލަވާނެއް

ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ޙާމިދު ގުލްއަކީ އަށްޑިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕާކިސްތާނު ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ، އަދި އޭގެފަހުން 1987 ން 1989އަކަށް ޕަކީސްތާނުގެ ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ފްރޭންކް ދަ ކިލާ ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ޝެއިޚް ފެއިޒް މުޙައްމަދު ދަންނަންތަ؟

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީއަށް އުފަން ޝެއިޚް ފެއިޒް، އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަބައި ހޭދަކުރީ ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭނާގެ އުމުރުން 17 އަހަރުގައި ބޮކްސިންގ ޓައިޓަލް ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

Posts navigation