fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"މަދަނަ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އަވަސްވެނުގަތުމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފު އިލްތިމާސްކޮށްފި!

"މަދަނަ" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އަވަސްވެނުގަތުމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފު އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން މިފަދަ ގޮތަކަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވަނީ އެޖަމިއްޔާއަށް އާންމު ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިކުރުވާ ސުވާލުތަކުގެ ...

ފިޤްހް އަދި ހަދީޘް ގެ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް ބާއްވަނީ

ފިޤްހް އަދި ހަދީޘް ގެ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އިސްނަގައިގެން ގެނެސްދޭ މިދަރުސްތަކަކީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ ދަރުސްއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖަމާވި

މިރޭ ކާނިވާ ސްޓޭޖްގައި އަދާލަތު ޕާޓީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ދަރުސްއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖަމާވެއްޖެއެވެ. ‘ސުވަރުގެއަށް އެދޭ މީހާ'އަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ...

އަންނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުންގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ދެއްވައިފި!

އަންނަ އަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ދެއްވައިފިއެވެ.‫ ދިވެހިރާއްޖެއިން 1431 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ މިއަހަރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'ހުކުރަށް ނުދާ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އެމީހަކަށް ގަދަފަދަ އަޒާބު ދެއްވާނެ.' ޚަތީބު

'ޝަރުއީ އުޒުރަކާއި ނުލާ ހުކުރަށް ނުދާ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އެމީހަކަށް ގަދަފަދަ އަޒާބު މާތްﷲ ދެއްވާނެ.' ކަމުގައި ޚަތީބު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި ...

ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ ދަރުސްއެއް ކާނިވާ ސްޓޭޖްގައި ބާއްވަނީ

އައްޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިންގެ ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީއިން އިންތިޒާމްކުރާ މިދަރުސްއަކީ 'ސުވަރުގެއަށް އެދޭ މީހާ' މިމައުޟޫގެ މައްޗަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'އަމާނާތް ބޮލުގައި ނޭޅޭ އެއްވެސް މީހެއް މިދުނިޔޭގައި ނުހުންނާނެ' – ޝެއިޚް އަލީ ޒާހިރު

އަމާނާތް ބޮލުގައި ނޭޅޭ އެއްވެސް މީހެއް މިދުނިޔޭގައި ނުހުންނާނެ.' ކަމަށާއި ވެރިންނާއި ރައްޔިތަކަށްވިޔަސް ވިޔަފާރި ވެރިޔަކަށް ވިޔަސް މަސްވެރިއަކަށް ވިޔަސް އަދި ދަނޑުވެރިއަކަށްވިޔަސް ...

ޝައިޚް ފަރީދުގެ ދަރުސްއެއް މިރޭ ވިލިމާލޭ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބާއްވަނީ

ވިލިމާލޭ ޒުވާނުންނާއި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކުރާ ދަރުސްއެއް މިރޭ ވިލިމާލެ ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮންނާނެކަމަށް ދިއިސްލާމް އަށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation