fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ރާ ވިއްކުމަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭނަމަ އެކަން ނުކުރާނެ'ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ!

މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ރާ ވިއްކުމަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭނަމަ އެކަން ނުކުރާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ދެއްވި ރޭޑިއޯ ...

ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ‘ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް’ ބާއްވަނީ

ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ‘ބޮޑު އެއްވުމެއް’ ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު އަސްރު ނަމާދަށް ފަހު އާޓިފިޝިއަލް ...

ނައިބުރައީސް ހިމެނޭ ޕާޓީއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމަށް ނިންމުމުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށްފި

ނައިބުރައީސް ހިމެނޭ ޕާޓީއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމަށް ނިންމުމުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. 'މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ...

މީހުންދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ބަނގުރަލުގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެކަމުގައި މަދަނީ އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފި

މީހުންދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ބަނގުރަލުގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެކަމުގައި މަދަނީ އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފައިވަނީ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން ވަގުތުން ގެނެސްދިން މަދަނީ ...

މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޝެއިހް އިލްޔާސް ދަރުސްއެއް ދެއްވަނީ، އިންޝާﷲ ޓީވީއެމްއިން ލައިވްކުރާނެ!

މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޝެއިހް އިލްޔާސް ދަރުސްއެއް ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ މިދަރުސް ޓީވީއެމް އިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުއްލި ހަބަރު: ބަނގުރާ ހުއްދަކުރުމާއިގުޅިގެން އާދާލަތުޕާޓީއިން މިއަދު މެންދުރު 1 ޖަހާއިރު ނޫސް ކޮންފަރެސްއެއް ބާއްވަނީ

24.02.2010 ގެ 11.30 ބަނގުރާ ހުއްދަކުރުމާއިގުޅިގެން އާދާލަތުޕާޓީއިން މިއަދު މެންދުރު 1 ޖަހާއިރު ނޫސް ކޮންފަރެސްއެއް ބާއްވާނެކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީއިން ހާމަކޮށްފައެވެ. ދާދިދެންމެއަކު ...

'ބަނގުރާ މައްސަލާގައި' ޓްރޭޑްމިނިސްޓަރ ގޭ ކައިރިއަށް (ޖަމާލުއްދީން ކައިރިއަށް) އެއްވެއްޖެ

'ބަނގުރާ މައްސަލާގައި' ޓްރޭޑްމިނިސްޓަރ ގޭ ކައިރިއަށް (ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުކައިރިއަށް) އެއްވެއްޖެއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި 'މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ...

މާދަމާ ރޭ ސަލަފުން ހިންމަފުށީގައި ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

މާދަމާ ރޭ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ހިންމަފުށީ ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސްގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާނީ ޝެއިހް އަލީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން 'ރަސްމީ'ކޮށް ދެނީ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން 'ރަސްމީ'ކޮށް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލެޕްމެންޓްއިން ނިންމައި އެކަން ...

ވިޔަފާރީގައި އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ގެންގުޅޭ ދިވެހި ކުންފުނިތައް ލިސްޓުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ކަމަށް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ހާމަކޮށްފި

ވިޔަފާރީގައި އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ގެންގުޅޭ ދިވެހި ކުންފުނިތައް ލިސްޓުކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެގެ ހަވީރު ނޫހުގައި މޯލްޑިވްސް ...

'ދި-މުދިމު'ގެ ނަމުގައި ބަންގި ވަގުތު އަންގައިދޭ ދިވެހި ސޮފްޓްވެއާރއެއް ނެރެފި

'ދި-މުދިމު'ގެ ނަމުގައި ބަންގި ވަގުތު އަންގައިދޭ ދިވެހި ސޮފްޓްވެއާރއެއް ނެރެފިއެވެ. ނޫރުލްއިސްލާމް ވެބްސައިޓާއި ދިވެހިސޮފްޓު ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ...

ޤުރްއާން ތަޖްޥީދު މަގުން ކިޔެވަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން މިރޭ ފަށަނީ

ޤުރްއާން ތަޖްޥީދު މަގުން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން މިރޭ ފަށާނެ ކަމަށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފް އާއި ރޭޑިއޯ ...

'ވެރިން ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުމަށް.' ހުކުރު ޚުތުބާގައި ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރު ގޮވާލައްވައިފި

'ވެރިން ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުމަށް.' ހުކުރު ޚުތުބާގައި ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު ހުކުރު ޚުތުބާގައި ޝެއިހް އަލީ ޒާހިރު ...

Posts navigation