fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ނަރަކަ އެދި ގޮވަނީ ކާކަށް؟' މިމައުޟޫއަށް މާދަމާ ރޭ ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވަނީ

"ނަރަކަ އެދި ގޮވަނީ ކާކަށް؟' މިމައުޟޫއަށް މާދަމާ ރޭ ހާއްސަ ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދިއިސްލާމްއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުއްލި ހަބަރު: މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި 'ބަނގުރާ ވިއްކުން' ހުއްދަ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި 'ބަނގުރާ ވިއްކުން' ހުއްދަ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ދިއިސްލާމް އަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި 'މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ސަރުކާރާއި އިސްލާމިކް ...

'އިއްފަތްތެރިކަމުގެ ގަހަނާ' މިމައުޟޫއަށް މިރޭ ޝެއިހް އިލްޔާސް ތަގުރީގު ކުރައްވަނީ

'އިއްފަތްތެރިކަމުގެ ގަހަނާ' މިމައުޟޫއަށް މިރޭ ޝެއިހް އިލްޔާސް ތަގުރީގު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޝެއިހް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ހެންވޭރު ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ރާ ވިއްކުމާއި ދެކޮޅަށް 'ވަރުގަދަ' މުޒާހަރާއެއް ބާއްވައިފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ރާ ވިއްކުމާއި ދެކޮޅަށް 'ވަރުގަދަ' މުޒާހަރާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީއާއި ރާއްޖޭގެ އެތައް ޖަމިއްޔާއެއް ގުޅިގެން 'މީހުން ދިރިއުޅޭ ...

ބަނގުރާ ވިއްކުމާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާ މިހާރު އޮތީ ސުނާމީ ބިނާކައިރީ

ބަނގުރާ ވިއްކުމާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާ މިހާރު އޮތީ ސުނާމީ ބިނާކައިރީގައި ކަމަށް ދިއިސްލާމްއަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީއާއި މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ...

'މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ރާ ވިއްކުމަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭނަމަ އެކަން ނުކުރާނެ'ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ!

މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ރާ ވިއްކުމަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭނަމަ އެކަން ނުކުރާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ދެއްވި ރޭޑިއޯ ...

ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ‘ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް’ ބާއްވަނީ

ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ‘ބޮޑު އެއްވުމެއް’ ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު އަސްރު ނަމާދަށް ފަހު އާޓިފިޝިއަލް ...

ނައިބުރައީސް ހިމެނޭ ޕާޓީއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމަށް ނިންމުމުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށްފި

ނައިބުރައީސް ހިމެނޭ ޕާޓީއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުން ހުއްދަކުރުމަށް ނިންމުމުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. 'މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ...

މީހުންދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ބަނގުރަލުގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެކަމުގައި މަދަނީ އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފި

މީހުންދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ބަނގުރަލުގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެކަމުގައި މަދަނީ އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފައިވަނީ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން ވަގުތުން ގެނެސްދިން މަދަނީ ...

މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޝެއިހް އިލްޔާސް ދަރުސްއެއް ދެއްވަނީ، އިންޝާﷲ ޓީވީއެމްއިން ލައިވްކުރާނެ!

މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޝެއިހް އިލްޔާސް ދަރުސްއެއް ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ މިދަރުސް ޓީވީއެމް އިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުއްލި ހަބަރު: ބަނގުރާ ހުއްދަކުރުމާއިގުޅިގެން އާދާލަތުޕާޓީއިން މިއަދު މެންދުރު 1 ޖަހާއިރު ނޫސް ކޮންފަރެސްއެއް ބާއްވަނީ

24.02.2010 ގެ 11.30 ބަނގުރާ ހުއްދަކުރުމާއިގުޅިގެން އާދާލަތުޕާޓީއިން މިއަދު މެންދުރު 1 ޖަހާއިރު ނޫސް ކޮންފަރެސްއެއް ބާއްވާނެކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީއިން ހާމަކޮށްފައެވެ. ދާދިދެންމެއަކު ...

'ބަނގުރާ މައްސަލާގައި' ޓްރޭޑްމިނިސްޓަރ ގޭ ކައިރިއަށް (ޖަމާލުއްދީން ކައިރިއަށް) އެއްވެއްޖެ

'ބަނގުރާ މައްސަލާގައި' ޓްރޭޑްމިނިސްޓަރ ގޭ ކައިރިއަށް (ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުކައިރިއަށް) އެއްވެއްޖެއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް ހަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި 'މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ ...

މާދަމާ ރޭ ސަލަފުން ހިންމަފުށީގައި ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

މާދަމާ ރޭ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ދަރުސްއެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ހިންމަފުށީ ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސްގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާނީ ޝެއިހް އަލީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation