fbpx
ޝެއިޚް މޫސާ އަންވަރު ހަސަން

ޝެއިޚް މޫސާ އަންވަރު ހަސަން

މިއީ ޝެއިޚް މޫސާ އަންވަރު ހަސަން ލިޔުއްވަމުން ގެންދަވާ "ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ" މިސިލްސިލާގެ ހުރިހާ ނަބިއްޔުންގެ ވާހަކަތަކެވެ.

އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް
ނޫހު ޢަލައިހިއްސަލާމް
އިބްރާހިމް ޢަލައިހިއްސަލާމް