[sc name="Live"]

އިތުރު ޚަބަރުތައް +

  • .

.

މިއިވެންޓާއި ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހޮޓްލައިން: 9122121
މީޑިއާ އޮފިސަރު: 7793959
ވޮލަންޓިއަރު އޮފިސަރ: 9707778

ހެލްޕް ރޮހިންޖާ މޯލްޑިވްސް ފަންޑަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) ގެ ފަރާތުން މިޔަންމާގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ފަންޑެކެވެ. މިފަންޑަށް ބަލައިގަންނަނީ ހަމައެކަނި ފައިސާއެވެ.

ފަންޑު ބަންދުވާނީ: 5 އޮކްޓޯބަރ 2017
އަމާޒު: މަދުވެގެން އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ މިފަންޑަށް ހޯދުމެވެ. އިންޝާﷲ

ފަންޑުގެ ޖުމްލަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންދާނެއެވެ.
[sc name="rohingyafund"]

Maldives Rohingya Maldives bank accounts

BML Islamic:
MVR: 777 0000 014 818
USD: 777 0000 014 817
Account Name:
EHEE JAMIYYA
(Help Rohingya Maldives - IAC)

Kindly send us the transfer or deposit slip to our Hotline 9122121 via viber or you may even mail it to us at [email protected]