fbpx
ވާހަކަ

އަހަރެންގެ ޙަޔާތް

އަހަރެންނަކީ ރާއްޖެތެރޭގެ ކުޑަ ރަށަކަށް އުފަން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. މަންމައާއި ބައްޕައަށް ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަގު ކުއްޖާއެވެ. ﷲގެ ރަޙުމަތްފުޅުން އަހަރެންނަށް ތެދުމަގަކީ ކޮބައިކަން އެނގުނެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޖަމްޢިއްޔަތުލް އަޚަވާތުން އިންތިޒާމްކުރި ދަރުސް ރޭ ބާއްވައިފި

ޖަމްޢިއްޔަތުލް އަޚަވާތުގެ ފަރާތުން އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށް އިންތިޒާމް ކުރި ދަރުސް ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ދަރުސް ބާއްވާފައި ވަނީ ރޭ 9.00 ގައި ޝީ ބިލްޑިންގްގެ ސެމިނާ ހޯލުގައެވެ. ދަރުސްގެ ...
އޭޝިއާ

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

 މެދުނުކެނޑި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާގެ ބައެއް ގައުމު ތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.  ފެންބޮޑުވި ގައުމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ތައިލެންޑް، ފިލިޕީންސް، ކެންބޯޑިޔާ އަދި ވިއެޓްނާމާއި ޗައިނާ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިޒްރޭލާއެކު އަލުން ގުޅުންބަދަހި ކުރުމެއް ދުވަހަކުވެސް ނެތް : ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު

އިޒްރޭލާއެކު ކުރިން ބާއްވަމުން އައި ގުޅުންތައް އަލުން ދުވަހަކުވެސް އަނބުރާ އިއާދަ ނުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޠައްޔިބް އުރުދުއާން އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ. އިޒްރޭލާއި ތުރުކީ އާ ދެމެދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"މުސްލިމުން ބަނޑަށް މަރުވަނީ" ދަރުސް ރޭ ބާއްވައިފި.

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކުރި ދަރުސް "މުސްލިމުން ބަނޑަށް މަރުވަނީ" ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ދަރުސް  ބާއްވާފައިވަނީ ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަޙައްދުގައެވެމިދަރުސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވަނީ ޝައިޚް ...
ރިޕޯޓް

ޞާލިޙް އަންބެއްގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

ޢަބްދު ﷲ ބިންޢަމްރު ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. ﷲގެ ރަސޫލު صلى الله عليه وسلم    ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "މިދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ އިންސާނާގެ ބޭނުމަށްޓަކާ ﷲ ލައްވަވާފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.އަދި ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ މައިންގެ ޙާލަތު

އަންހެނުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މަތިވެރި މަޤާމެއް ދެއްވާފައިވާ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ދަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތަށް މީހުންތޯއެވެ!އަޅުގަނޑަކީވެސް ތިބާފަދަ އަންހެނަކީމެވެ. މި މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަ އަންހެނުންގެ މިޒާޖާއި ސުލޫކު ހުންނަގޮތުން ...

Posts navigation