fbpx
ސުފުރާ

ފިޝް މަންޗޫރިއަން

ބޭނުންވާނޭ ތަކެތި: ½ ކިލޯ ރޯމަސް (ކިއުބުކޮށް ކޮށާފަ) ½ މޭޒުމަތީ ސަމްސަލުގެ އަޖިނަމޮޓޯ 1 ބިސް (ގިރާފަ) 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސަލުގެ ޒުވާރި ފުށް 2 މޭޒުމަތީ ސަމްސަލުގެ ލުނބޯ ...
ސުފުރާ

ސޮސެޖް ޕާސްތާ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 1 ޕެކެޓް ޕާސްތާ 8 ޗިކަން ސޮސެޖް (ކައްޗަށް ހުންނަ ގޮތަށް ކޮށާފަ) 3 ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް 1 ގިތެޔޮ މިރުސް 1 ފިޔާ 3 ސައިސަމުސާގެ ...
ސުފުރާ

ބަނާނާ ބެރީ ސްމޫތީ

ތިރީގައި އެވަނީ އެންމެ މީހަކަށް ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށެވެ. ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 1 ޖޯޑު (ފްރެޝް މިލްކް) 1 ބޮޑު ދޮންކެޔޮ (ފިނިކޮށްފައި) ބޮޑެތިކޮށް ކޮށާފަ 3 ބޮޑު ސްޓޯބެރީ (ފިނިކޮށްފައި) ...
ސުފުރާ

ސަނާމުގު ހިކިރިހަ

މިއީ 8 މީހުންނަށް ވާވަރަށް ހިމަނާފައިވާ ރެސިޕީއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ގިނަވެގެން 40 މިނެޓް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 2 ސައިސަމުސާގެ ކައްކާތެޔޮ 2 ފިޔާ ކުދިކޮށް ކޮށާފަ 2 ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސައުދީގެ އެންމެބޮޑު އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓްތަކުގައި ދެޖިންސް މަސްހުނިނުވާ ގޮތަށް ހަދަނީ

ސައުދީ ޢަރަބިޔާ ގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން، ސައުދިއާ ގެ ފްލައިޓްތަކުގައި ދަތުރުކުރާއިރު، ދެޖިންސް ގެ މީހުން މަސްހުނި ނުވާގޮތަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމައިިފިއެވެ. މި ގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ، ދަތުރުކުރާ ...
އޭޝިއާ

އެއާއޭޝިއާގެ ފްލައިޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

އިންޑޮނޭޝިއާ އިން ފުރައިގެން ސިންގަޕޯރ އަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރ ގުޅުން ކެނޑިފައިވާ QZ8501 ފްލައިޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. 162 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ...
ވާހަކަ

ވާހަކަ: ބައްޕާ! އަހަންނަށް 10 ރުފިޔާ ލިބިދާނެތަ؟

ވަރަށްބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލުމަށްފަހު އޭނާގެ ގެއަށް އައިވަގުތެވެ. އޭނާގެ ހުރީ ވަރަށްބޮޑަށް ވަރުބެލިވެސް ވެފައެވެ. އެނާގެ ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެންދަރި ގޭގެ ދޮރުމަތީ މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރީ ބައްޕަގެ ...
އޭޝިއާ

ސެލްފީއެއް ނަގަން އުޅެނިކޮށް ރޭލެއްގައި ޖެހި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ ކެރެލާގައި އެޑްވިން ނަމަކަށް ކިޔާ 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ސެލްފީއެއް ނަގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރޭލެއްގައި ޖެހި މިހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު މަރުވެފައިވާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ބާރު ދުވެލިގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބުރުގާއަޅާ މީހުންނަށް ޝޭމްޕޫ ކުންފުނިތަކުން އަމާޒު ހިފައިފި

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ޝޭމްޕޫ އުފައްދާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ބުރުގާ އަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޝޭމްޕޫ އުފައްދަމުން ދާކަމުގައި "ދި ސްޓްރީޓް ޖާރނަލް" ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ. ތަފާތު ގިނަ ވައްތަރުގެ ކޮސްމެޓިކްސް ...

Posts navigation