fbpx
ރިޕޯޓް

ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކެނޑެން މެދުވެރިވި ވަބާތައް

މިއަދު މުޅިދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ވަބާއެއްކަމުގައިވާ ( ކޮވިޑް 19 ) އާއި ގުޅިގެން މިވަނީ މުސްލިމުންގެ އެއްމެ މުޤައްދަސް ތަންތަންވެސް ބަންދުކުރަން ޖެހިފައެވެ. މާތްވެގެންވާ ދެ ހަރަމްފުޅާއި ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ ...
ރިޕޯޓް

ތާރީޚީ ނަޛަރަކުން މިޔަންމާ ( އަރާކާން) ގެ މުސްލިމުން

އަރާކާން (ބަރުމާގެ ހުޅަނގު ދެކުނު އައްސޭރި ފަށުގައިވާ ސަރަހައްދައް ކިޔާނަމެއް ) މިއީ ޢަރަބި ވިޔާފާރި ވެރިންގެ ފަރާތުން އިސްލާމް ދީނުގެނޫރު ފާޅުވި ހިސާބެކެވެ. މިތަނުގައި އިސްލާމް ދީން ފެތުރުނީ ޢައްބާސީ ...