fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ޙައްދުފަހަނަ އެޅި މުސްލިމުންގެ ސަބަބުން ސަރަޙައްދަށް ނުރައްކާވާތީ މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ޙައްދުފަހަނަ އެޅި މުސްލިމުންގެ ސަބަބުން ސަރަޙައްދަުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވަމުންދާތީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިންޑިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީގެ ވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް ޔާމީން ދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައި މިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޣައްޒާ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މީޑިޔާ ތަކުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ ޓެލެޠޯން މިއަދު ފެށެނީ

ޣައްޒާ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މީޑިޔާ ތަކުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ ޓެލެޠޯން މިއަދު މެންދުރުފަހު 1430 ގައި ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް މި ޓެލެޠޯން އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ކުރީރޭ ހައްޔަރުކުރި އެންމެންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

މިހާރު މާލޭގައި ހިނގަމުންދާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އިއްޔެރޭ ހައްޔަރުކުރި އެންމެންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިތުރު ކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެރޭ ދެ ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ރޭ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ރޭ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިފި ރޭ ޖަންބުމާ ގޯޅިގައި ހުންނަ މއ. ގަނދަކޯޅިމާގޭގައި ރޯވި އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވާލާފައި ވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްއިންނެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނޫސްވެރިންނާއި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް އަންނަ މަރުގެ އިންޒާރުތައް ހުއްޓުވަންޖެހޭ

ނޫސްވެރިންނާއި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ފަހަކަށް އައިސް ދެމުން ގެންދާ މަރުގެ އިންޒާރުތަކުގެ ފުލުހުން ބަލަމުން ގެންދާއިރު މި އިންޒާރު ތަކަކީ ކޮން ބަޔަކު ކޮން މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލު ކުރުމަށް ދޭ އިންޒާރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑެންގޫ ޖެހިގެން ޙާލުދެރަވި ކުޑަކުއްޖަކު ދ އަތޮޅުން މާލެ ގެނެސްފި

ޑެންގޫ ޖެހިގެން ޙާލުދެރަވި ކުޑަކުއްޖަކު ދ އަތޮޅުން މާލެ ގެނެސްފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނޫ ދ ކުޑަހުވަދޫގައި ހުންނަ ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ ކުޑަކުއްޖާ މާލެ ގެނެސްދީފައި ވަނީ ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ކަމަށެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޗަމްޕާ އަހްމަދު މޫސާ އަވަހާރަވުމުން ރައީސް ޔާމީން ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޗަމްޕާ އަހްމަދު މޫސާ އަވަހާރަވުމުން ރައީސް ޔާމީން ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މަރްހޫމް އަހްމަދު މޫސާގެ އާއިލާއަށް ރައީސުލްހޫރިއްޔާ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވީ، އެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މައުމޫނާއި ކާނަލް ޑީއާރުޕީގެ ކުރިމަގާއި މެދު މަޝްވަރާ ނުކުރޭ: ޕީޕީއެމް

ރައީސް މައުމޫން އަބުދުލްޤައްޔޫމް އާއި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) އާއި ދެބޭފުޅުން ޑީއާރުޕީގެ ކުރިމަގާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި ކަމަށް ބުނެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ތުލުސްދޫގައި ވަޅިއަކުން ޙަމަލާދީ މީހަކު މަރާލައިފި

ތުލުސްދޫގައި ވަޅިއަކުން ޙަމަލާދީ މީހަކު މަރާލައިފިއެވެ. ރޭ ތުލުސްދޫގައި ވަޅިން ޙަމަލާދީ މަރާލާފައި ވަނީ ތުލުސްދޫގައި މީހަކާއި އިނދެގެން ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ތ.ކިނބިދޫ މީހެއް ކަމަށްވާ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ އަލީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިޒްރޭލު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން މަނަލެއް ނޫން ؟

އިޒްރޭލު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. އަލްޖަޒީރާ އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޙުޞައިން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އިޒްރޭލުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފާއިތުވީ ތިން މަސްދުވަހު އެސްޓީއޯއިން ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ ހޯދައިފި

ފާއިތުވީ ތިން މަސްދުވަހު އެސްޓީއޯއިން ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ ހޯދައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ޢާއްމު ކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ފާއިތުވީ ތިން މަސްދުވަހު އެކުންފުނިން ދެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޣައްޒާއަށް އެހީވުމަށް ދިވެހި މީޑީއާތައް ގުޅިގެން ޓެލެތޯނެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި

ޣައްޒާއަށް އެހީވުމަށް ދިވެހި މީޑީއާތައް ގުޅިގެން ޓެލެތޯނެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ލޮބީގުރޫޕުން ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖާގެ މީޑިއާތައް ގުޅިގެން "ހެލްޕްގާޒާ"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޓެލެތޯން އެއް ބާއްވަން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ތުލުސްދޫން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ފަރާތްތަކުން ދިން އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

ތުލުސްދޫން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ފަރާތްތަކުން ދިން އެއްބާރުލުމަށް ފުލުހުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުސް އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ފުލުހުން ބުނީ މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއާއި ...

Posts navigation