fbpx
ދުނިޔެ

ޔޫކްރޭނުގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕްގެ ޑިމޮކްރަސީ އަންބަރާ ވަނީ

ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާއިން ވަކި ކަންތައް ތަކެއް ޙާޞިލު ކުރަން ގެންގުޅޭ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ފޫނުބެދޭ ނިޒާމެއްކަން އިސްލާމީ ޤައުމު ތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ފަލީޙަތް ވެފައި ވަނީ އެމެރިކާ ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިސްރުގެ ބާޣީ ސަރުކާރުން މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ހާމަކުރަނީ އޮޅުވާލައިގެން: ހިޔުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް

މިސްރުގެ ބާޣީ ސަރުކާރުން މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ހާމަކުރަނީ އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށް އިންސާނީ ޙައްޤު ތަކަށް ވަކާލާތު ކުރާ އެމެރިކާގެ ޖަމާޢަތެއް ކަމަށްވާ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ބުނެފިއެވެ. ހިޔުމަން ރައިޓްސް ...
ރިޕޯޓް

ސިޔާސީ މަޤްޞަދުގައި ދީން ހަތިޔާރަކަށް ހެދުމުގެ ހިތިރަހަ ދިވެހިންގެ ކަރުބުޑުގައި ލަނީ!

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުޞައިން ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. " މުސްލިމުންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ ވެސް އެންމެ ވަރުގަދަ އައްޑަނަ އަކީވެސް އިސްލާމް ދީނެވެ. ...
ރިޕޯޓް

"ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ޤާނޫނެއް ފާސް ކުރިޔަސް އަހަރެމެންގެ ޕާޓީ އުވައެއް ނުލެވޭނެ، އިންޝާﷲ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެންމެ ފަހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ ޤާނޫނުން އެންމެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ، ޕާޓީއެއްގައި އެންމެ މަދުން ތިބެން ޖެހޭ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ޙައްޤު ތަކާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން

  ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ އޮއިވަރާއި އެކު ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ވަނީ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞޯދީ ބަލިމަޑު ކަމެއްވެސް ފެތުރިފައެވެ. ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ނުވަތަ ދިމިޤްރާތީ ވެރިކަން އަޅުގަނޑު މެންނާއި ...

Posts navigation