fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް މަޚްލޫފު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ދާދި ފަހަކާއި ހަމައަށް ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ކަމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ގުޅުނު ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފު މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ. ...
ރޭ ޢަދާލަތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޝައިޚް އިމްރާން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ : ހަވީރު ނޫސް
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލީކު ކޮށްލީ ފޭކު އެއްބަސްވުމެއް، އަޑީގައި އޮތީ ސަރުކާރު : އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީއާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށްބުނެ ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ލީކު ކޮށްލީ ފޭކު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަޑީގައި އޮތީ ސަރުކާރު ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަނިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ބަންގާޅު މީހުންވެސް މާލޭގައި މުޒާހަރާ އަށް ނުކުންނަނީ

އަނިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ބަންގާޅު މީހުންވެސް މާލޭގައި މުޒާހަރާ އަށް ނުކުތުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި މުޒާހަރާ އޮންނާނީ މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު ކަމަށާއި މުޒާހަރާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ހަތަރު ދަރިވަރަކަށް ޤާޞިމް އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ހަތަރު ދަރިވަރަކަށް ޤާޞިމް އެވޯޑް ލިބިއްޖެ އެވެ. "ގާސިމް އިބްރާހިމް އެކްސެލެންސް އެވޯޑު" ގެ ނަމުގައި ވިލާކޮލެޖުން ދެމުން ގެންދާ މި އެވޯޑަކީ އެ ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދެމުންގެންދާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރަނީ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދެމުންގެންދާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށް، ފުޅާ ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، ޢައްޒާމް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

8 ފެބުރުއަރީގައި ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދައުލަތުން ދެނީ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެ ފެބުރުއަރީ އައްވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ތިބި ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން ދުބާއީ ވޯލްޑާ ހަވާލު ކުރަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތިލަފުށްޓަށް ބަދަލުކޮށް، އެތަނުގައި ފްރީ ޓްރޭޑް ޒޯނެއް ގާއިމުކުރުމަށް ދުބާއި ވޯލްޑާއި ޙަވާލު ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފި އެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވައި އިކޮނޮމިކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބައިނަލް އަޤްވާމީ މަދަރުސާ ތަޢާރަފު ކުރުމާއި އެކު ސަލަފުގެ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތް ތަކެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަށަނީ

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ވަރަށް ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަށަން އެ ޖަމިއްޔާއިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ވިދާޅުވީ، މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުސްތާޛެއް ކަމަށްވާ ޑރ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުސްތާޛު، އަދި ރަސޫލާގެ މިސްކިތުގެ އިމާމު އައްޝައިޚް އިޔާދު ރާއްޖޭގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަނީ

މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުސްތާޛު، އަދި ކީރިތި ރަސޫލާގެ މިސްކިތުގެ އިމާމު އައްޝައިޚް އިޔާދު ރާއްޖޭގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ހާމަކޮށްފި އެވެ. "ސަލްމާން އަލް ފާރިސީ" މި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ‏ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ‏އާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ‏‏ވާހަކަތައް ބާއްވަވައިފި ‏

‏ދިވެހިރާއްޖެއާ ‏ސަޢޫދީ‏ ޢަރައްބިއްޔާއާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި މިއަދު ރަސްމީ ‏‏ވާހަކަތައް ބާއްވަވައިފިއެވެ. ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް އޮތީ، މިއަދު ހަވީރު ‏ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނުގެ ‏‏ޝާހީ ގަނޑުވަރުގައެވެ‏. ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތަކުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ވަފުދުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމްޑީޕީން ޢަދާލަތާއި ގުޅެން ނިންމުމުން ޢަދާލަތުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

އެމްޑީޕީން ޢަދާލަތާއި ގުޅެން ނިންމުމުން ޢަދާލަތު ޕާޓީން އެކަމަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ނިންމުމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ޢަދާލަތު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުޅުލޭގައި ހެދި ފާރަގެމަ ކުއްތާކޮށި ފުލުހުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ހުޅުލޭގައި ހެދި ފާރަގެމަ ކުއްތާކޮށި ފުލުހުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާއިން ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށް، މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ޒުވާނުން ދުރުހެލިކޮށް، ޢާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދީ ރާއްޖެއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބިރުވެރިކަން ނައްތާލުމަށް ފުލުހުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހަތިޔާރުން ނާޒިމާއި ޢާއިލާގެ އިނގިލީގެ ނިޝާނެއް ނުފެނުނު: ހެކި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ ގެއިން ފެނުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ ހަތިޔާރުން ނާޒިމާއި އޭނާގެ ޢާއިލާގެ އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާނެއް ނުފެނުނު ކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ޑރ ޝަހީމް ގޮވާލައްވައިފި

އެންމެނާއި މެދު އިންސާފުވެރި ވާންޖެހޭ ފަދދައިން އިންސާފަށް ގޮވާލާ ފަރާތްތަކުންވެސް އިންސާފުވެރި ވާންޖެހޭ ކަމަށާއި، ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމު އަލީ ...

Posts navigation