fbpx
ރިޕޯޓް

ޕޯލް ވޯކާގެ ކުއްލި މަރު - ވިސްނާލުން މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް!

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުޚީތަކާއި، އެންމެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް ތަކުގައި މިދުވަސްކޮޅު އެންމެ "ހޫނުކޮށް'' ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަޠަލެއްގެ ކުއްލި މަރުގެ ޚަބަރެވެ. މިޚަބަރުގެ ސަބަބުން އެތައްބަޔަކުދަނީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ތިބާވެސް ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ބަދުނަސީބް މީހަކަށް ވާންހެއްޔެވެ؟

މިއީ އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ވާހަކައެވެ. އަހަންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާ ފެނުނީ މިދުނިޔެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނޭވާލީ ވަޤުތުގައެވެ. އަހަރެން އޭނާއާއި ދިމަ ބަލާލީ ބީރެއްޓެހި ނަޒަރަކުންނެވެ. އޭރު އަހަނަންނަކީ ...
ރިޕޯޓް

ތިބާގެ 'ސިމްޕަލް' ފޮޓޯ

...: ވާއޯ! ޔޫލުކް ބިއުޓިފުލް. ތިބާ: ހެހެ! ތެންކްސް. ...: ހޫމް ހޫމް މިވަރުކަމެއް ނުދެކެން... ތިހިރަ ނަލަކަމެއް.. އުންމްމްމްމަ ތިބާ: އަޅޭ އަސްލުތަ؟.. ތެންކްސް އަލޮޓް އިނގޭ! އާދެ! ތިވިސްނަވަނީ ...