fbpx
ރިޕޯޓް

ލަހެއްފަހެއް ނެތި

އިބްރާހީމް عليه السلام އަށް ﷲ سبحانه وتعالى އެތައް އިމްތިޙާންތަކެއް ޖެއްސެވިއެވެ. އެއިގެ ތެރެއިން އެއް އިމްތިހާނަކީ އެކަލޭގެފާނު މުސްކުޅި އުމުރުފުޅުގައި ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވި ދަރިކަލުން އެކަލާނގެ ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިންގެ ދީލަތިކަން

ދައްކަން މި އުޅެނީ ދިވެހިންގެ ރަނގަޅު ވާހަކައެކެވެ. އިސްލާމީ ވެއްޓަކުން ފެންނަ މުސްލިމުންގެ މުހިންމު ޞިފައެއްގެ ވާހަކައެކެވެ. ތަޢުރީފު ޙައްޤުވެގެންވާ މިރިވެތި ޞިފަ މުޅި ދިވެހި ގައުމުންވެސް ފެންނަމުންދެއެވެ. އަގުބޮޑު މިސިފައިން ...
ދީނީ ލިޔުން

ޖެހޭ މުސީބާތަކީ ވެސް ހެވެއް!

މުއުމިނު މީހާއަށް ޖެހޭ ކޮންމެ މުސީބާތަކަށް ﷲ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى  އެ މުސީބާތުގެ ޒަރިއްޔާއިން އޭނާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައިދެއްވައެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسـلم ޙަދީޡްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. "އެއްވެސް ...
ރިޕޯޓް

ރިބާ: ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް!

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ﴾ [سورة البقرة: 275[ މާނައީ: "ވިޔަފާރި ކުރުން ވަނީ، اللَّه ހުއްދަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި، ރިބާ ވަނީ ޙަރާމް ކުރައްވާފައެވެ." އެއީ މީގެ ...
ދީނީ ލިޔުން

އިމާމް އަޙްމަދު (رحمه الله) މަރުގެ ސަކަރާތުގައި

ޢަބްދުﷲ ބުން އިމާމް އަޙްމަދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަވީއިރު ތިމަންކަލޭގެފާނު އެތާނގަ ހުންނެވީމެވެ." އިމާމް އަޙްމަދު (رحمه الله) މަރުގެ ސަކަރާތުގައި ވީހިނދު، ހޭނެތި އަދި ހޭއަރާ މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ...
ރިޕޯޓް

ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ ހިނދުކޮޅު

ގްރީސްގެ މަޓީއަކީ ގްރީސްގެ ވެރިރަށާއި 29 ހަކަށް ކިލޯމީޓަރު ދުރުގާ ގްރީސްގެ އައްސޭރިފަށުގައި އޮންނަ ކުޑަކުޑަ ވިލެޖެކެވެ. އެތަނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ޤުދުރަތީގޮތުން ހިތްގައިމު ވެށްޓެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައިވައި ބައެކެވެ. ރީތި ...
ރިޕޯޓް

ޒުވާންކަން ދިއުމުގެ ކުރިން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާންކަން ނިމިގޮސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައިބާރު ދެރަވެގެން ދިޔާމައި ދެނެއް އަޅުގަނޑުމެން ހިތަށް އަރާހައި އަޅުކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑުމެން މުސްކުޅިވެ، އިންސާނުން މުސްކުޅިވެ، ހުޅުހުޅުން އަޑުގޮވާން ފެށީމައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނަމާދުތަކެއް ...
ރިޕޯޓް

އެންމެ ވަރުގަދަ ޝަޚްޞިއްޔަތު

މަލާމާތާއި، ފުރައްސާރައާއި ތުޙުމަތުގެ ދޫތަކުން އެބޭކަލެއްގެ އުޖާލާކަން ފަނޑުނުކުރެވުނު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޝަޚްޞިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުން صلى الله عليه وسـلم. ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް ކާފަރުންގެ ދޫތަކުން ...
ދީނީ ލިޔުން

މަރު އަންނަ ހިނދު

ﷲ سبحانه وتعالى އިންސާނާގެ ގާތަށް މަރު އަންނަ ހިނދު ވާނެގޮތް ޞިފަކުރައްވާ ވަޙީކުރައްވާފަވެއެވެ. حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ " އިންސާނާގެ ގާތަށް މަރު ...

Posts navigation