fbpx
ދުނިޔެ

އިންސާނިއްޔަތަށް އެންމެ ގިނައިން ހޭދަކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ދެވަނަ ތުރުކީއަށް

އިންސާނިއްޔަތަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ހޭދަކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ދެވަނައިގައި ތުރުކީ ރޭންކްކޮށްފިއެވެ. ތުރުކީ ދެވަނައިގައި ރޭންކް ކޮށްފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ2017 ވަނަ އަހަރުގެ ގްލޯބަލް ހިއުމެނިޓޭރިއަން އެސިސްޓަންޓް ރިޕޯޓުގައެވެ. މިރިޕޯޓުގައިވާ ...
ދުނިޔެ

މިޞްރުގެ ރަށްތައް ސައުދީއަށް ދިނުމަށްވީ އެއްބަސްވުމުގެ ފައިދާ އިޒްރޭލަށް

ރަތް ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ ދެރަށް ކަމުގައިވާ ތީރާންއާއި ސަނާފީރް އަކީ ގަލްފުގެ އަގަބާ ކަނޑު އޮޅީގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ވާގޮތަށް އޮންނަ ދެރަށެވެ. އިޒްރޭލުގެ އީލާތު ބަނދަރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ...
ދުނިޔެ

ހިޞާރު ކޮށްފައި އޮންނަތާ 10 އަހަރު: ޣައްޒާގެ ސިއްޚީ ނިޒާމު ފުނޑުވުމާއި ގާތަށް

2006 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން ޔަހޫދީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ އިޒްރޭލުން 2007 ވަނަ އަހަރު އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފަލަސްތީނާއި ދެކޮޅަށް އެޅި ...
ދުނިޔެ

ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުން ދުވާލު ރޯދައަށް، ރޭގަނޑު ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި

ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލު ބައެއް މީހުން ރޯދަ ވަރުބަލިކަމާއެކު ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށްވެސް ނިދާލައެވެ. ނަމަވެސް ފާތިމާ ޞަލާޙް، 58، ގެ ދިރިއުޅުން މިއާއި މުޅިން ތަފާތެވެ. ފާތިމާގެ މަސައްކަތަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލުގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

ބަދުރު ހަނގުރާމަ (ފުރަތަމަބައި)

ހަނގުރާމަ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު الرحيق المختومގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. މައްކާގެ މުޝްރިކުންގެ ވިޔަފާރި ޤާފިލާ، ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަތްޕުޅުދަށުނުވެ، ސަލާމަތްވެގެން ޝާމްކަރައަށް ދިޔައެވެ. އެޤާފިލާ ...
ދުނިޔެ

މަޝްރަހު: އިޚްވާނުލް މުސްލިމޫން އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟

ބޭރުދުނިޔޭގެ މަޝްރަހަށް މިދުވަސްވަރު ބަލާކަމުގައި ވާނަމަ އެންމެ ހޫނު އެއް ޚަބަރަކަށްވާނީ ސައުދީ އަރަބިޔާ އަދި މިޞްރު ފަދަ ޤައުމުތަކުން އަވަށްޓެރި ޤަތަރާއި އޮންނަ ގުޅުން ކަނޑާލިކަމުގެ ޚަބަރުތަކެވެ. ގުޅުން ކަނޑާލުމުގެ ...
ރިޕޯޓް

ގެމަނަފުށީ ގޭގޭގެ ފާރުތައް "ހަޑިކުރި" މީހުން މިތިބީ

ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރޯދަމަހަށް ވަރަށް ތައްޔާރުވާ ބައެކެވެ. އިހުޒަމާނުގައި ރޯދައަށް ގޭދޮށަށް ދޮންވެލިލާ އުޅުނެވެ. ޒަމާން ބަދަލުވަމުން އައިސް ރޯދައަށް ގޭގެ ކުލައާކޮށް ފަރުނީޗަރުތައްވެސް ބަދަލުކުރެއެވެ. މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހާއި ކައިރިވިވަރަކަށްވެސް ފެންނަމުން ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން އަނެއްކާވެސް ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް

ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް ދީލަތި ބައެކެވެ. ހާލުގައި ޖެހޭ މީހާއަށް އެހީވުމަކީ ދިވެހިންގެ ރިވެތި އަޚްލާޤެވެ. މުސްލިމް އުއްމަތް ހާލުގައި ޖެހުނު އެކި ފަހަރުތަކުގައި ދިވެހިންވަނީ ދިވެހިންގެ މިރިވެތި އަޚްލާޤް ދުނިޔެއަށް ދައްކުވައިދީފައެވެ. ...
ޞިއްޙަތު

އޯޓިޒަމް ޖެހެނީ ވެކްސިނުގެ ސަބަބުންތަ؟

އޯޓިޒަމްއޭ ބުނެވޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި މިބަހުސެއް ފެށުމަކީ ވަރަށް އާއްމުކޮށް ހިނގާ ކަމަކެވެ. އެއްބަޔަކު ވެކްސިނުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ދައުވާ ކުރަމުންދާއިރު އަނެއްބަޔަކު ބުނަނީ އޯޓިޒަމްއަކީ ވެކްސިނާއި ގުޅުން ...
ދުނިޔެ

އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ފިޔާތޮށި ޓެކްސީ - މީތި މާ ސަޅި

ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތެއް ފަށައިފިއެވެ. ބުރާސްފަތިދުވަހު އިފްތިތާހުވެގެންދިޔަ މިޚިދުމަތް ފޯނުކޮށްގެންނާއި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށްގެން ހޯދޭއިރު ޓެކްސީ ސެންޓަރަށް މެސެޖު ކޮށްގެން ނުވަތަ މަގުމަތިން ޓެކްސީއަށް ...
ރިޕޯޓް

ސޫރިޔާ ރައްޔިތެއްގެ ހަޔާތަށް ޗޮކުލެޓުން އުފާވެރިކަން

އައްސާމް ހައްދާދު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިއްމު ދެއެއްޗެއްވެއެވެ، އެއީ ހަމަޖެހުމާއި ޗޮކުލެޓެވެ. ސޫރިޔާގެ ވެރިރަށް ދިމިސްޤުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޗޮކުލެޓުގެ ވިޔަފާރިކުރި މިހިތްވަރުގަދަ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުސް ފިރިހެނުންތިބި އަންހެނުންގެ ކައުންސިލްގެ ހަޤީގަތް މިއޮތީ

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަޖޫޖަހާ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްވާހަކައަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ އިސްލާމް ދީނަކީ އަންހެނުން ނިކަމެތި ކުރާ އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހިފަހައްޓާ އޮބި އަޅައިގެން އުޅޭ ދިނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ...
އެފްރިކާ

މަޝްރަހު: މިޞްރުގެ "ފިރުޢައުނާއި" އޭނާގެ ދަރިންގެ އެނބުރިއައުން

މިޞްރުގައި 29 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި މިޞްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޙުސްނީ ސައްޔިދު މުބާރަކު އެނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ ތަކުން މިފެށޭ ހަފްތާ ތެރޭގައި މިނިވަން ވެގެންދާނެއެވެ. މުބާރަކުގެ ...
ރިޕޯޓް

ދާރް އަލް ހިކްމަ: ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ފަސޭހަ ވަސީލަތްތަކެއް

ދަރިންގެ އަޚްލާޤު ގޯސްވާ އެތައްކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަށައިގެންވެއެވެ. މިފަދަކަންކަން ދެނެގަތުމަކީ ހެޔޮ ތަރުބިއްޔަތަކަށް މަގުފަހިވާނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާސެވެ. އެގޮތުން ކުޑަކުދީންގެ ސިކުނޑި ބިނާކުރުމާ ފަސާދަކުރުމުގައި ފޮތްތަކާއި ނޫސް މަޖައްލާތަކަކީވެސް ...

Posts navigation