fbpx
އަރަބިދުނިޔެ

ބައްޝާރުގެ ސިފައިން ސްކޫލަކަށް ބޮންއަޅާ 12 ކުދިން މަރާލައިފި

ސޫރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބައްޝާރުގެ ސިފައިން އެޤައުމުގެ އުތުރު ސަރަހައްދެއްގެ ހައި ސްކޫލް އަކަށް ބޮން އެޅުމުގެ ސަބަބުން 12 ކިޔަވާ ކުދިން މަރުވެއްޖެއެވެ. ސޫރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ ސީރިއަން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރީކޯ މޫސަ އަށް އަތީފު އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތްކަމަށް ނިންމައިފި

ރީކޯ މޫސަ އަށް އަތީފު އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތްކަމަށް ނިންމައިފިއެވެ. 8 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާގައި ރީކޯ މޫސައަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ސަފުތައް ފޫއަޅުވާލުމަށް ނަޝީދު އިޝާރާތް ކުރައްވާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމު ވެއްޖެ

ހުކުރުދުވަހު ހަވީރު އެމްޑީޕީއިން މާލެތެރޭގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ސަފުތައް ފޫއަޅުވާލުމަށް އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިޝާރާތް ކުރައްވާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

”މަޤްޞަދު“ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް!

"މަޤްޞަދު" ނަމުގައި ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގަގައިގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ 27 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސް ދެއްވާނެ ޝެއިޙްއެއް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، ޕާކިސްތާންގެ ރައީސް މަމްނޫން ޙުސައިނަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ބަލޫޗިސްތާން ޕްރޮވިންސަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވެ، މުދަލަށާއި ޢިމާރާތްތަކަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އުނިކުރި 200 މީހުންނަށް އަލުން އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ސައުދީން ނިންމައިފި

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން ހައްޖު ކޯޓާ މަދު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހައްޖަށް ނުދެވުނު 200 މީހުންނަށް އަލުން އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ސައުދީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓރ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމްދީނުގެ ދައުވަތަށް ހުރަސްއަޅަން އެމްޑީޕީއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން - ސަލަފް

އިސްލާމްދީނުގެ ދައުވަތަށް ހުރަސްއަޅާ ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފްއާއި މެދު އޮތް އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން ބުނެފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިނގުރައިދޫ ސްކޫލްއިން ސިހުރު ހަދާފަކަމަށް ބެލެވޭ ދެ ކިހާކެއް ފެނިއްޖެ

އިނގުރައިދޫ ސްކޫލްއިން ސިހުރު ހަދާފަކަމަށް ބެލެވޭ ދެކިހާކެއް ފެނިއްޖެއެވެ. އިނގުރައިދޫގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމަށް ޙާއްސަ އީތޭރަ.އެމްވީ ވެބްސައިޓުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ސިހުރު ހަދާފަކަމަށް ބެލެވޭ ކިހައްތައް ފެނިފައިވަނީ އިނގުރައިދޫ ސްކޫލްގައި މަސައްކަތު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިޚްވާނުލް މުސްލިމޫންގެ ހަރަކާތްތައް މަނާކޮށްފި

ބަޣާވާތަކުން ދުރުކޮށްފައިވާ މިސްރުގެ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުރުސީ ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އިޚްވާނުލް މުސްލިމޫންގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގުމަށް ގާހިރާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ. މިއަމުރާއެކު އިޚްވާނުލް މުސްލިމޫން އުފައްދާފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަޖްލީހުގެ ރައީސްގެ ބޭބެގެ ކާރަށްދިން ގެއްލުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން - ޑރ ޝަހީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ބޭބެ މުހައްމަދު ޝާހިދުގެ ކާރުގައި ރޯކޮށްލައި ދިން ގެއްލުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާކަމަށް ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކެއާ ސޮސައިޓީއަށް ބިމެއް ނުވަތަ ބިމެއްގެ ކުލި ލިބޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދޭނަން - ޑރ ޖަމީލް

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރެއްގައި ކެއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު (ސީޑީސީ) އަށް ބިމެއް ނުވަތަ ބިމެއްގެ ކުލި ލިބޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދެއްވާނެކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓުގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަބުރު ނުބޭއްވުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ބާތިލް ކުރުމަށް ސުޕްރިމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންދެން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ނުބޭއްވުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަންދަލުސްގެ ދަރުސް ގެނެސްދިނުމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައެއް ނުވޭ - ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން ބޭއްވި "އަންދަލުސް" ދަރުސް ލައިވް ކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްބީސީ) ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. "އަންދަލުސް"ގެ މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނަޝީދުއަށް "ލާދީނީ" އޭ ކިޔާސަބަބު އޮޅުން ފިލުވަދިނުމަށްއެދި ދެވަނަ ސިޓީއެއް

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ނިސްބަތްކުރައްވައި "ލާދީނީ"އޭ ވިދާޅުވާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށްއެދި ދެވަނަ ސިޓީއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ އިން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މައުރޫފަށް ...

Posts navigation