fbpx
ރިޕޯޓް

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމަށް އަބްދުލްމަޖީދުއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

ތ ތިމަރަފުށި ދިލާވަރުގެ އުމުރުން 59 އަހަރުގެ އަބްދުލްމަޖީދު މާހިރު ކެންސަރު ބައްޔާ ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަތާ މިހާރުވަނީ ދުވަސްތަކެއް ވެފައެވެ. އަބްދުލްމަޖީދުއާއި ގުޅޭގޮތުން ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ނަސްވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބަކީ 5033.70 ރުފިޔާ

މުދަލު ޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިޞާބު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މީރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 21 މާޗް 2018 އިން ފެށިގެން މުދަލު ޒަކާތް ވާޖިބުވާ ...
ވާހަކަ

ހަގީޤީ ހާދިސާ: ނިހާދުގެ މޭގެ ޓިއުމަރު ރަނގަޅުވީ ޙައްޖަށްގޮސް ޒަމްޒަމްފެން ބުއިމުން

މިއީ ބޮސްނިޔާގެ ރައްޔިތަކަށް ދިމާވި ހަގީޤީ ހާދިސާއެކެވެ. ބޮސްނިޔާގެ ސަރަޖީވޯ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ނިހާދު ޖޭ މުޅި ދިރިއުޅުން ހުއްޓުމަކަށްއައީ އޭނާގެ މޭގައި ޓިއުމަރެއް އުފެދިފައިވާ ކަމުގެ ...
ރިޕޯޓް

އެންމެ ގިނައިން ހައްޖަށް މީހުންދިޔަ ޤައުމުތައް

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި 2 މިލިއަނެއްހާ މުސްލިމުންދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ހައްޖާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން އެންމެ ...
ރިޕޯޓް

"ޢީދު ފާހަގަކުރަންޏާ ދާންވީ ކިނޮޅަހަށް"

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ސިޔާސީ ގޮތުން ނުފޫޒު ގަދަ އަންހެން ކަނބަލަކު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ޢީދު ފާހަގަކުރަންޏާ ދާންވީ ކިނޮޅަހަށެވެ." މިއީ ދިމާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބުނި ބަހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑުވެސް ...
ރިޕޯޓް

ރާބިޢަތުލްޢަދަވީ ޤަތުލްއާއްމަށް ހަތަރު އަހަރު: މިޞްރުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ގެއްލިފައި

މީގެ ހަތަރު އަހަރުކުރިން، 2013 އޮގަސްޓްމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު މިޞްރަށް އިރުއަރައިގެން އައިރު ވެރިރަށް ޤާހިރާގެ ރާބިޢަތުލްޢަދަވީ މައިދާނާ އަދި “އައްނަހްޟަ”މައިދާން ތޮއްޖެހިފައި އޮތީ މިސްރުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ ...
ރިޕޯޓް

މިއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު މިސްކިތެއް، ހީވަނީ ބަގީޗާއެއްހެން

މިސްކިތްތަކަކީ ބިންމަތީގައިވާ ﷲ ގެ ގެކޮޅުތަކެވެ. އިސްލާމީ ހަޟާރާތް ކުރިއަރާ ފެތުރިގެން ދިޔައިރު މުސްލިމުންގެ އާކިޓެކްޗަރ ހުނަރުވެރިކަން ފެނިގެންދިޔަ ތަންތަނަށް މިސްކިތްތައް ވެގެންދިޔައެވެ. ބަލާމީހަކު ހައިރާންވާފަދަ ހުނަރުވެރިކަން މުސްލިމުން އެފަންނުގައި ދައްކުވައިދިނެވެ. ...
ރިޕޯޓް

އެންމެ ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި 10 ޤާރީން

ތަޖުވީދުމަގަށް ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނަކީ އެތައް ބަޔަކު އެފަންނަކަށް ލޯބިކުރާ އުނގެނެން މަސައްކަތްކުރާ ފަންނެކެވެ. ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި މީހުންނަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި ލިބި އެމީހުންގެ ކިޔެވުންތައް ނަކަލުކޮށް ...
ޞިއްޙަތު

ވައްތީނި: ސިއްޚީ އެތައް ފައިދާއެއް ލިބޭ މޭވާއެއް

ވައްތީނިއަކީ އެތެރޭގައި ކުދި އޮށްތަކެއް ހުންނަ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ބައިތައް އެކުލެވޭ އަނގަޔަށް މީރު މޭވާއެކެވެ. ތާޒާ މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ވައްތީނިއަކީ ހިއްކައިގެންވެސް ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ މޭވާއެކެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ގަލަން ވިއްކަން އުޅުނު މިރެފިއުޖީ މީހާ މަތިން ހަނދާން އެބަހުރިތަ؟ މިހާރު އެއީ 3 ވިޔަފާރިއެއްގެ އޯނަރު

މީހުންނަށް އޭނާ ފުރަތަމަ އަަޅައިގަތީ ނިދާފައޮތް ދަރިފުޅު ކޮނޑުމަތީގައި ބާއްވައިގެން ގަދަ އަވީގައި ގަލަން ވިއްކަމުން ދިޔަ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމުންނެވެ. އެއާއެކު އެތައް ބައެއްގެ ހަމްދަރުދީގެ ބަސްތައް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހަގީޤީ ކާމިޔާބު މީހުންނަކީ ސުވަރުގެއިން ޖާގަ ލިބޭ މީހުން : ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސް

ދިރިއުޅުމުގައި ހަގީޤީ ކާމިޔާބު ހާސިލްވާ މީހުންނަކީ ސުވަރުގެއިން ޖާގަ ލިބޭ މީހުންކަމުގައި ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ ބިލާލް ފިލިޕްސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރޭ ޕީސް ފައުންޑޭޝަންއިން ބޭއްވި ދަ ...
ދުނިޔެ

ޓަވަރު އެއްކޮށް އެނދިޔަސް އާއިލާއިން ތިބީ ރާނިޔާއާއި ދެކުދިން ދިރިތިއްބާ ފެންނާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި

ޖޫން 14 ވީ ބުދަދުވަހުގެރޭ މެންދަމު 1:38 ގައި ރާނިޔާ އިބްރާހިމް އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ލަންޑަންގެ ގްރެންފެލް ޓަވަރުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާ މަންޒަރު ފޭސްބުކުން ލައިވް ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. ރާނިޔާ 31، ...
ދުނިޔެ

މޯދީގެ އިޒްރޭލު ދަތުރު: އިޒްރޭލަށް ޢީދެއް، ނަތަންޔާހޫ ބުނީ އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ އަންނަނީ ކަމަށް

ޖުލައި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ޔަހޫދީ ދައުލަތަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު ސިފަކޮށް އިޒްރޭލުގެ ވިޔަފާރި ނޫހެއް ކަމުގައިވާ ...
ދުނިޔެ

ގެރި ހިމާޔަތްކުރުމަށްބުނެ މަރާލީ %86 މީހުންނަކީ މުސްލިމުން

އިންޑިޔާގެ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހިންދޫން 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގެރި ހިމާޔަތްކުރުުމުގެ ނަމުގައި މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ %86 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ މުސްލިމުން ކަމުގައި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ...

Posts navigation