fbpx
ދުނިޔެ

ޙައްޖަށް ދާން އެއްކުރި ފައިސާތައް ދިނީ ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް!

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި އެތައް އަހަރު ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތުން އެއްކުރި ފައިސާ ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް އެހީވުމަށް އިންޑިޔާގެ މުސްލިމު ދެމަފިރިއަކު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ

ކޮވިޑް19: މިސްކިތްތަކުގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ނުކުރަން ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހުގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ސަޢުދީގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ޤައުމުން ވަނީ މިސްކިތްތަކުގައި ...
ރިޕޯޓް

ފަލަސްޠީނު ބިމުގެ 85% އިސްރާއިލުގެ އަތް ދަށުގައި!

ފަލަސްތީނުގެ 'ލޭންޑް ޑޭ' އާ ގުޅުގެން ދަ ޕަލަސްޓެއިން ސެންޓްރަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ނެރުނު ރިޕޯރަޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިހާރު ފަލަސްޠީނުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ވަނީ އެމީހުންގެ ބިމުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިސްކިތްތަކުން ކާޕެޓުތައް ނަގަން އެލް.ޖީ.އޭ އިން ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިފި

މިހާރު ހަލުވިކާމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް19 އާއީ ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކުން ކާޕެޓުތައް ނަގަން ލޯކަލް ގަވާރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)  އިން ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިފިއެވެ. އެލްޖީއޭ އިން ކައުންސިލްތަކަށް ކާޕެޓްތަށް ނަގަން އަންގައިފައި ވަނީ ...