fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސިފައިންނަށް ހާއްސަ ދަރުސެއް ބާއްވައިފި

ދިވެހި ސިފައިންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ލޯބި އާލާކުރުމަށް ބާއްވާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރޭ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދަރުސެއް ބާއްވަވައިފިއެވެ. ކުއްލިޔަތުލް ދިރާސާޠުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ރެކްޓަރ ޑރ.އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ލަންކާގައި ތިބެވޭނެ އިމާރާތެއް ހަމަޖައްސައިފި

ދިވެހި ފުލުހުންނަށާއި ފުލުހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލަންކާގައި ތިބެވޭނެ އިމާރާތެއް ޕޮލިސް ފެމިލީ އެސޯސިއޭޝަންގެ( ޕީ.އެފް.އޭ ) ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބޭސްފަރުވާއަށާއި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ޝްރީލަންކާއަށް ގޮސް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ތިބެވޭނެ މި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

”ކިޔަވާ ކުއްޖާގެ ސިފަތައް“ މިނަމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދަރުސެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 12 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެހަވީރު 16:10 ގައި އިސްލާމީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހައްޖައް މީހުންގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 67،000ރ އަށްވުރެ މަތިނުވާ ގޮތަށް 8 ކުންފުންޏަކަށް

ރާއްޖެއިން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ގޮތުގައި 67،000ރ ކަނޑައަޅައި ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 8 ކުންފުންޏަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފިއެވެ. ރާއްޖެ އަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފޭދޫ ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ކޯޓައް ހުށައެޅިގެން ނުވާނެ: ރައީސް ވަހީދު

އުމުރުން 15 އަހަރުގައި ޒިނޭކުރި ކަމުގެ ކުއް ސާބިތުވެގެން ހައްދުޖަހަން ހުކުމް ކުރި ށ. ފޭދޫ އަންހެން ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާކަމަށާއި، މުސްތަގުބަލުގައި އެފަދަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަލަފުން ބާއްވާ ދަރުސްގައި ޚާއްސަ ފޮތެއް ބަހާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

އޭޕްރީލް 12 ވަނަ ދުވަހު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން "އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް" މި މަޢުލޫގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ދަރުސްގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ފޮތެއް ބަހާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. "މާތް ﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް ޢަމަލު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"އިސްރާއީލާއެކު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފައިވޭ“ : ވިކިލީކްސް ޑޮކިއުމެންޓްސް

ދިވެހިރާއްޖެ އިން ޔަހޫދީ އިސްރާއީލާއި އެކު ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރީ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު އޭރު އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެމްބެސެޑަރުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އާތާރ ބްރަދާސްގެ ހުއްދަތައް ބާތިލްކުރަނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާއި، މަނީ ލޯންޑްރިން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އަރުމޭނިއާގެ ދެ ބެއިންގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ "އާތާރ ބްރަދާޒް ވޯލްޑް ކަނެކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

”ބާޣީ” ގޮވުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 3.7 މިލިއަން ރުފިޔާ

"ބާޣީ" ގޮވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ އަބުރާއި، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބެހުނުކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 3،750،000ރ. ނަގައިދިނުމަށް ސީޕީ ރިޔާޒު ސިވިލް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަސްމީކޮށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޕީޕީއެމްއިން ޔާމީނާއި ހަވާލުކޮށްފި

2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)އިން ވާދަކުރައްވާ އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޔާމިން އަށް އެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ މަޙްމޫދު އަލްހައްބާޝް ގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމާލުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގެންފި

ޑރ މަޙްމޫދު އަލްހައްބާޝް ގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމާލުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ފަލަސްތީންގެ ވުޒާރަތުލް އަވްޤާފު ވައްދީނިއްޔާގެ މިނިސްޓަރ ޑރ. މަޙްމޫދު އަލްހައްބާޝް މިމަހު 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަލަސްތީނުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ ރައީސް ޑރ ވަހީދު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފަލަސްތީންގެ ވުޒާރަތުލް އަވްޤާފު ވައްދީނިއްޔާގެ މިނިސްޓަރ ޑރ. މަޙްމޫދު އަލްހައްބާޝް މިހާރު ރާއްޖެއައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ޙުކުމް ކުރަން ބޭނުން ނުވާ މީހުންނަށް ވާގިވެރިވެ އެހީތެރިވުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއް: ޑރ އިޔާޟް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ޙުކުމް ކުރަން ބޭނުން ނުވާ މީހުންނަށް ވާގިވެރިވެ އެހީތެރިވުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއް ކަމަށް ޑރ އިޔާޟް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ މުހައްމަދު އިޔާޟް އަބްދުއްލަތީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވީ "އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ...

Posts navigation