އަރަބިދުނިޔެ

ސައޫދީން ރަމަޟާންމަހު ސްރީލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް ބެހުމަށްޓަކައި 150 މެޓްރިކްޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖެއިސްލާމް

ސައޫދީ ސަރުކާރުން މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ސްރީލަންކާގެ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ބެހުމަށްޓަކައި 150 މެޓްރިކްޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ލަންކާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެފައިވަނީ ސްރީލަންކާގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް މިނިސްޓަރ ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދެވެ. ސައޫދީޢަރަބިއްޔާގެ ފަރާތުން މި ކަދުރު ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮލޮމްބޯގައިބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަވާ ސައޫދީއެމްބެސެޑަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލްޖައްމާޒް އެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *