ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އާ ހިތްވަރަކާއެކު ނަސޭހަތް އަނެއްކާވެސް ޔޫޓިއުބަށް

31 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހު ނަސޭހަތް ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް ވަނީ ހެކްކޮށްފައެވެ. އަދި ޗެނަލް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނާކާމިޔާބު ވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ދީނީ ދައުވަތު ދިނުމުގެ މި މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ނަސޭހަތް އައު ޗެނަލްއެއް މި ވަނީ ހެދިފައެވެ.

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުކުރު ދުވަހު ނެރޭ ނަސޭހަތް ވީޑިޔޯ ބެއްލެވުމަށް އަދި ވަގުތުން ނޮޓިފިކޭޝަން ލިބިލެއްވުމަށް އެދޭނަމަ ނަސޭހަތް ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްއަށް ސަބްސްކުރައިބް ކުރައްވާ އަދި ރަނގަބީލު އައިކަންއަށް ފިއްތަވާލައްވާށެވެ. ތިރީގައި މިވާ ލިންކްއިން ސަބްސްކްރައިބް ކުރެއްވޭނެއެވެ.

https://www.youtube.com/channel/UCwj9MqWv2YdTi6pNLnJpvSA?sub_confirmation=1

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *