ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"އަޝްރާތު" ގައި މިއަދު ހިޖާޒްގެ އަލިފާންގަނޑާއި ބައިތުލް މަޤްދިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިސް ފަތަހަކުރުމުގެ ވާހަކަތައް

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ "އަޝްރާތު" ޕްރޮގްރާމްގައި މިއަދު އަލިއަޅުވާލާނީ ހިޖާޒްގެ އަލިފާންގަނޑާއި ބައިތުލް މަޤްދިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިސް ފަތަހަކުރުމުގެ ވާހަކަތަކަށް ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ’އަޝްރާތު‘ ޕްރޮގްރާމް ގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އައްޝައިޚް މުޖްތަބާ ޙަމީދު ވިދާޅުވީިިިި މިއަދުގެ ދަރުސްގައި ހިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިޖާޒްގެ އަލިފާންގަނޑާއި ބައިތުލް މަޤްދިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިސް ފަތަހަކުރުމުގެ ވާހަކަތަކުގެ އިތުރުން އުމަރު ރަޟިޔަﷲ އަންހުގެ ދުވަސްވަރު ޝާމްކަރައިިިިިިިިގައި ފެތުރުނު ޠާޣޫން ބައްޔަށް އަލިިިިިިިިިިިިިިިިއަޅުވާލާނެ އެވެ.

މިއަދުގެ ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިިިިިިިިިިިިިިިިިިިފައިވަނީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އައްޝައިޚް އަބްދުއްސަލާމް ދާއޫދުއެވެ.

’އަޝްރާތު‘ ޕްރޮގްރާމް ގައި އިއްޔެ ދަރުސް ދެއްވާފައިވަނީ އައްޝައިިިިިިިިިިިިޚް ނިމާލް މުހައްމަދުއެވެ.. ޝައިޚްގެ ދަރުސްގައި އަލިިިިިިިިިިއަޅުއްވާލާފައިވަނީ ހިނގަފައިވާ ޤިޔާމަތުގެ ކުދި އަލާމާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

’އަޝްރާތު‘ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ ރަމަޟާންމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އަޞްރު ނަމާދަށްފަހު ފުރުޤާން މިސްކިިިިިިިިިތުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޝައިޚުން ދަރުސްދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސިލްސިލާގެ ދަރުސްތައް ޗެނަލް 13 އާއި ސަލަފްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގެ އިތުރުން ރޭޑިއޯ ސަލަފްއިން ލައިވް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *