ދުނިޔެ

ޔާސިރު އަރަފާތުގެ ނަމާއި ގުޅުވާ މަގުތަކަށް ނަމެއް ނުކިޔޭނެ: ނަތަންޔާހޫ

އިންޑޮނޭޝިއާއަށް އިތުރު 10،000 ހައްޖު ކޯޓާ

ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ސަބަބުން ސޯމާލިޔާގައި 48 ގަޑިއިރުތެރޭ 110 މަރު

މުޒާހަރާކުރި މީހުން މެރިކަމަށް މުބާރާކްގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި

ސީރިއާއަށް 27 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނު ކެމެޕޭނެއް ފަށައިފި

ޙަލަބް އަދި “ތެދުވާނެއެވެ!”

ދެކުނު ސޫދާންއިން ކޮލެރާ ޖެހިގެން 29 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މިއަހަރު ފެށުނުފަހުން 11189 ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންވަނީ މަރުވެފައި

މަސްޖިދުލް ހަރާމް ސާފުކުރުމަށްފަހު 143 ޓަނުގެ ކުނި ކޮންމެ ދުވަހަކު ނެރޭ

ފައްލޫޖާ އިންސާނީ ކާރިސާއަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިރާޤްގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ދީފި

އުރުދުންއާއި އިންވަކިކުރާ ސަރަހައްދުގައި އިސްރާއިލްއިން ފެންސް ޖަހަނީ

ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިޞްރުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަރުވެއްޖެ

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އެޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސް އުވާލައްވައިފި

ރަމަޟާންމަހުގެ ދެވަނަ ހުކުރު ދުވަހު 350،000 މުސްލިމުން އަޤްޞާ މިސްކިތުގައި ހުކުރު ނަމާދުކޮށްފި