ދުނިޔެ

މުޒާހަރާކުރި މީހުން މެރިކަމަށް މުބާރާކްގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި

ސީރިއާއަށް 27 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނު ކެމެޕޭނެއް ފަށައިފި

ޙަލަބް އަދި “ތެދުވާނެއެވެ!”

ދެކުނު ސޫދާންއިން ކޮލެރާ ޖެހިގެން 29 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މިއަހަރު ފެށުނުފަހުން 11189 ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންވަނީ މަރުވެފައި

މަސްޖިދުލް ހަރާމް ސާފުކުރުމަށްފަހު 143 ޓަނުގެ ކުނި ކޮންމެ ދުވަހަކު ނެރޭ

ފައްލޫޖާ އިންސާނީ ކާރިސާއަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިރާޤްގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއިން ދީފި

އުރުދުންއާއި އިންވަކިކުރާ ސަރަހައްދުގައި އިސްރާއިލްއިން ފެންސް ޖަހަނީ

ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިޞްރުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަރުވެއްޖެ

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އެޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސް އުވާލައްވައިފި

ރަމަޟާންމަހުގެ ދެވަނަ ހުކުރު ދުވަހު 350،000 މުސްލިމުން އަޤްޞާ މިސްކިތުގައި ހުކުރު ނަމާދުކޮށްފި

ޤައްޒާގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ތުރުކީއިން 40،000 ސްކޮލަރޝިޕް ދެނީ

އިންޑިއާގައި ބަނގުރާ ބުއިމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 81 އަށް އަރައިފި

ޤައްޒާގެ ރައްޔިތުން ރަމަޟާން މަހާއި ކުރިމަތިލީ ފަޤީރުކަމާއި ވަޒީފާނެތް މީހުންގެ ރެކޯރޑް އަދަދަކާއެކު