ދުނިޔެ

ތިންމަސްދުވަހު ތެރޭގައި ޣައްޒާގައި 14600 ވުރެ ގިނަކުދިން އުފަންވެއްޖެ

އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ އައްޑަނައަކަށް ކަޝްމީރުގެ ޒުވާނެއް ބޭނުންކުރާ ފޮޓޯއެއް އާއްމުވެއްޖެ

މިޞްރުގެ ފައްޅިއަށްދިން ހަމަލާ ހަމާސްއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

އިސްލާމީ އުއްމަތް ނިދިން ހޭލާކަށް ނުވޭ ހެއްޔެވެ؟

އެމެރިކާއިން ސޫރިޔާއަށް ހަމަލާދިނުން: މުސްލިމުންގެ ލޮލުގައި އެޅުވި އަނދުނެއްބާ؟

ކައިވެނިކުރާ 10 އަހަރުންދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން 84 ޕަސެންޓަކީ ހިންދޫން

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (4 ވަނަ ބައި)

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (3 ވަނަ ބައި)

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (2ވަނަ ބައި)

ޚާލިދު މިޝަޢަލްއަށް ވިހަލުން: މުސާދުންގެ އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބު (1 ވަނަ ބައި)

މަޝްރަހު: މިޞްރުގެ “ފިރުޢައުނާއި” އޭނާގެ ދަރިންގެ އެނބުރިއައުން

މުސްލިމުންނާއި ރެފިއުޖީން އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ނެރުނު ދެވަނަ އަމުރުވެސް ހުއްޓުވައިފި

ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންގެ އިޚްތިރާމް ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރ ރަޝިޔާގެ ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ނިޔާވެއްޖެ

ރަފާ ބޯޑަރ ތިންދުވަހަށް ހުޅުވައިފި