ދުނިޔެ

ލީބިޔާގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީގައި ތިން ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

އެއާއޭޝިއާގެ ފްލައިޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

މެލޭޝިއާ ގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 160000 ވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންގޮސްފި

މި އަހަރު މިހާތަނަށް 39000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވެފައިވޭ

އިޒުރޭލުން ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މޫނަށް ބަޑިޖަހައިފި

ސްވިޑްންގައި ކްރިސްމަސް ދުވަހު މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައިފި

2014 – އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޮނގުން އދ އާއި ބާރުގަދަ ޤައުމުތައް ފޭލްވެފައި

ފަލަސްޠީނުގެ ބިމަށް ގަދަކަމުން ވެރިވެފައިތިބި ޔަހޫދީން ފަލަސްޠީނުގެ 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހައިވޭއެއްގައި ޑޮލަރުތައް އުދުހެނީ!

ކާރު ވަގަށް ނަގާފާނެކަމަށް ބިރުން ގޭގެ ފުރާޅުމައްޗަށް ކާރު ލައިފި

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 300 އެއްހާ ސަރަހައްދަށް ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގަ ގެއްލުންވެއްޖެ : އ.ދ

އައި.އެސް އާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާދެމުންދިޔަ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓެއް ވައްޓާލައިފި

“ދީނީ މިނިވަންކަން” އޮންނަކަމަށް ދައުވާ ކުރާ ޖަރުމަންގައި އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަނީ

ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގަ 2014 ވަނަ އަހަރު މިހާތަނަށް 60 ނޫސްވެރިން މަރާލައިފި : ސީ.ޕީ.ޖޭ