ދުނިޔެ

ޤައްޒާގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ތުރުކީއިން 40،000 ސްކޮލަރޝިޕް ދެނީ

އިންޑިއާގައި ބަނގުރާ ބުއިމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 81 އަށް އަރައިފި

ޤައްޒާގެ ރައްޔިތުން ރަމަޟާން މަހާއި ކުރިމަތިލީ ފަޤީރުކަމާއި ވަޒީފާނެތް މީހުންގެ ރެކޯރޑް އަދަދަކާއެކު

މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ނުކުރެވި ޤައްޒާގެ ރައްޔިތުން ތަރާވީޚް ނަމާދުކުރުން ފޭލިގެ ތަކުގައި

ސީރިޔާގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ޤަޠުލު ޢާއްމުގައި މިއަހަރުވެސް 250 ހާސް މީހުން މަރައިފި

ސީސީ ހިންގި ޤަޠުލު ޢާއްމު ތަޙުޤީގު ކުރަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

އިޒްރޭލުން ވަނީ ނުކުޅެދޭ އެތައްހާސް ކުދިންނެއްގެ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި ބިންދާލާފަ

މިސްރުގެ ބަޣާވާތަށް ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާއިން 20 ބިލިޔަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރިކަން ފަޅާއަރައިފި

ޕައިލެޓުގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފުމަށް ޢުރުދުންއިންވެސް ދެ ޤައިދީއަކު މަރާލައިފި

އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރާ މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

ސަޢޫދީގެ ޢަބްދުﷲ ރަސްގެފާނު ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ފަސްދާނުލައިފި

ދީންތަކުގެ ޝިއާރުތަކަށް ފުރައްސާރަކަރުން އެއީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފުރާންސްގެ މުސްލިމުންގެ ލީޑަރު ގޮވާލައްވައިފި

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ކެމަރަންގެ ސަރުކާރުން ޗެޓު އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ތަޅުއަޅުވަނީ

ނަތަންޔާހޫ ޕެރިހުގެ ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އެޙަރަކާތައް