ދުނިޔެ

ޕާކިސްތާނުގެ ތާލިބާން ލީޑަރ ‘ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި’ ކަން ޔަގީންވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން ހެއިޓީއަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަނީ

ހެއިޓީއަށް އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ!

ޔަހޫދީން ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ މިސްކިތެއް އަންދާލައިފި

އިސްރާޢީލުން އިންސާނުންގެ ގުނަވަންތައް ވަގަށްނަގާ ކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ނިއުޔޯކްގެ ގްރައުންޑް ޒީރޯ އާއި ގާތުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރެވެނީ

އަފްޣާނިސްތާނަކީ އެމެރިކާއަށާއި އިނގިރޭސިންނަށްވާ މަރުގެ ދަންތުރައެއް

އިޒްރޭލުން ގުދުސްގައި އިތުރު ގެތަކެއް އިމާރާތްކުރަނީ

ފަތިސް ނަމާދު ބަންގި ގޮވާތީ މުދިމު ޖޫރިމަނާކޮށްފި!

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް އަލަށްފޮނުވާ ސިފައިންނަށް ތޯލިބާނުން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއްދީފި.

ޔޫރަޕްގެ ޒުވާނުން ‘އޮޔާދަނީ’ – ދިރާސާ

‘އަފްގާނިސްތާނު ހަނގުރާމަ ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައަށް ބަދަލުވަނީ.’ – އެމެރިކަން އާރމީ