ދުނިޔެ

މަރްޖާހގައި މުޖާހިދުންގެ ޙަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކުރަނީ

ޠާލިބާން މުޖާހިދުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއާ ހުޅަނގުންހިންގާ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމަ ‘އޮޕަރޭޝަން މުޝްތަރަކް’

އެމެރިކާގެ ރޮކެޓް ޙަމަލާއެއްގައި އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެއްޢާއިލާގެ ބާރަމީހުން ޝަހީދުވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތު ޕްރައިމަރީ ސުކޫލެއްގެ ކުދިން ވެލައިންޓައިންސް ޑޭ ފާހަގަ ނުކުރެވޭތީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

އިންޑިއާއިން ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާއަށް ހަމަލާ ދެވޭހާ ދުރުރާސްތާ މިސައިލެއް ޓެސްޓުކުރަނީ

ފަލަސްތީނުގެ ދެމިއޮތުމަށް އެމެރިކާ ނުރުހޭކަމަށް ހަމާސްގެ ލީޑާރ ވިދާޅުވެއްޖެ!

‘ބްލެކް ވޯޓާރ’ އިރާގުން ބޭރުކުރަނީ

އަފްޢާނިސްތާން ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ އަދަދު 256 އަށް އަރައިފި!

ޙަމާސް އިން އިސްރާޢީލް ދައުލަތެއްކަމުގައި ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ

އިޒްރޭލުން ވައިޓް ފޮސްފަރެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގައި އައިބުވެފައިވާ ކުދިން އުފަންވަނީ

ކުއްލި ޚަބަރު: ޖަޕާނުގެ ރަށަކަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައުމާއި އެކު ސުނާމީ އިންޒާރުދީފި

”ގުޅިފައިވާ ފައުޖުތަކަށް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ!“ -ޖެނެރަލް މެކް ކްރިސްޓަލް-

އިންޑިއާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވާ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވަނީ

ހެއިޓީގެ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް އަރައިފި