ދުނިޔެ

އިޒްރޭލުން ވައިޓް ފޮސްފަރެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގައި އައިބުވެފައިވާ ކުދިން އުފަންވަނީ

ކުއްލި ޚަބަރު: ޖަޕާނުގެ ރަށަކަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައުމާއި އެކު ސުނާމީ އިންޒާރުދީފި

”ގުޅިފައިވާ ފައުޖުތަކަށް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ!“ -ޖެނެރަލް މެކް ކްރިސްޓަލް-

އިންޑިއާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވާ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވަނީ

ހެއިޓީގެ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް އަރައިފި

ހެއިޓީގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް ވަގަށް ނެގުމުގެ ކުށުގައި އެމެރިކާގެ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޗައިނާއަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ކަޝްމީރުގައި އޮތް މުޒާހާރާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖެއް މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާއިން އިރާން އަށް ހަމަލާ ދޭން ތައްޔާރުވަނީ

އަލްޤައްސާމް ބުރިގޭޑްގެ ވެރިޔާ އިސްރާޢީލުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

އިޓަލީގައި ބުރުގާ އެޅުން ގިނަވާތީ ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރަނީ

ކްރިސްޓިޔަން ދީނުގެ އެހެނިހެން ފައްޅިތަކުގައިވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ޢާއްމުކަމެއް: ވެޓިކަން

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ޔޫރޭނިއަމް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ

މަރާލާފައިވާ ނަޖިސް އޫރު، މެލޭޝިއާގެ މިސްކިތްތަކަށް އަޅައިފި