ދުނިޔެ

އަފްޢާނިސްތާނަށް އައި ބިންހެލުމުގައި 7 މީހުން މަރުވެ، 34 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ

އައިސްލޭންޑްގައި އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައިފި

ފަލަސްތީނުގެ އިތުރު ގެތަކެއް ބިމާ ހަމަކުރުމުގެ ‘އޯޑަރު’ ދީފި

އިންޑިއާ އާއި ބަންގާޅަށް އައި ތޫފާނުގައި 110 މީހުން މަރުވެ 60 ހާސް ގެދޮރު ހަލާކުވެއްޖެ

ޗައިނާއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސް މިހާތަނަށް 400 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ނޭޓޯ ސިފައިން ބަޑިޖެހުމުން އަފްޢާނިސްތާނުގައި 4 މީހަކު ޝަހީދުވެ 18 މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

އެމެރިކާއާއި މެދު ޕާކިސްތާނުގައި އޮންނަ ނުރަނގަޅު ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ – އޮބާމާ

އިޒްރޭލުގެ ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިޔާ އިޒްރޭލަށް ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި

އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް ބިންހެލުމަކާއި އެކު ސުނާމީއެއް އަރައިފި

‘ބޭރުގެ ފްރެޝަރު އަންނަ ނަމަ’ ތާލިބާނުންނާއި ގުޅޭނަން – ކަރުޒާއީ

ކެލިފޯނިއާއަށް 7.2 ގެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޓޭންކަރެއް ދަށުވެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ޝަހީދުވެއްޖެ

ބެލްޖިއަމްގައި ‘މޫނު ބުރުގާ’ އެޅުން މަނާކޮށްފި

17 އަހަރު ކުރިން ގެއްލިގެން ހޯދަންފެށި ކުއްޖަކު އިޓަލީގެ ފައްޅިއެއްގެ ފުރާޅުމަތިން ފެނިއްޖެ